Wippermann-Fellowship a Hildesheimi Egyetemen

SEK | 2018.07.18.
Wippermann-Fellowship a Hildesheimi Egyetemen

A Savaria Történelem Tanszék egyetemi docense, dr. habil. Murber Ibolya 2018. júniusban a németországi Hildesheimi Egyetem vendége volt.

Az alsó-szászországi egyetemi város hosszú városi múltra tekint vissza, püspökségét több mint 1200 éve alapították. A magyar középkori kutatások számára a hildesheimi évkönyvek fontos forrásokat jelentenek, többek között Szent István király fiának, Szent Imre herceg haláláról is olvashatunk bennük. Az egyetem egyik fő profilja a tanárképzés, ezen a területen az utolsó 10 év koncepcionális fejlesztéseinek, főként a módszertani terület megújításának köszönhetően jelentős eredményeket értek el. A hallgatói létszám csaknem megduplázódott, jelenleg túllépte a nyolcezer főt, amit a százezres középváros lakosságszámához viszonyítva Németországban is figyelemre méltó.

Az egy hónapos vendégdocensi meghívást az egyetem „Wippermann-Fellowship”-je tette lehetővé. A hildesheimi házaspár, Jutta és Prof. Dr. Burkhard Wippermann által 2017-ben alapított, magánadományozásból finanszírozott ösztöndíj célja, hogy elősegítse és támogassa a Hildesheimi Egytem tudományos és nemzetközi kapcsolatainak bővítését. A hildesheimi „wippermann-hónap” keretében kolléganőnk az egyetem történeti intézetében dolgozott és Prof. Dr. Michael Gehlerrel, az intézet professzorával egy közös kutatási projekt alapjait fektették le. A több évet igénybe vevő közös együttmőködésük célja, hogy a bécsi Osztrák Országos Levéltárban található, 1950-es évekbeli magyar vonatkozású iratokat a szélesebb szakmai közönség számára is elérhetővé tegyék. Ennek érdekében projektjüket egy német nyelvű forráskiadással és egy önálló, szintén német nyelvű monográfia elkészítésével és kiadásával szeretnék majd lezárni.

Murber Ibolya 2018. június 20-án tartotta meg nyilvános egyetemi előadását Magyarország és menekültjei 1956-ban címmel.  Kolléganőnk előadásában a 20-21. századi magyar migrációtörténetbe illesztve mutatta be az 1956-os forradalmat követő magyar kivándorlás jellemzőit. A nagy látogatottságnak örvendő előadást élénk vita, majd az adományozó házaspárral közös vacsora követte.