Vörös Ferenc

Vörös Ferenc

Információk

Munkakör: főiskolai tanár, tanszékvezető
Tudományos fokozat: dr. (univ.), PhD
Telefonszám: +36 94 519 643 és +36 94 519 682
E-mail: voros.ferenc@sek.elte.hu
Kutatási terület: geolingvisztika, onomasztika, szociolingvisztika, nyelvi kontaktusok, areális nyelvészet
Oktatott tárgyak:  Bevezetés a nyelvtudományba, Fonetika, Jelentéstan és pragmatika, Leíró grammatika szófajtan és alaktan, egyszerű mondattan), Név és társadalom, Nyelv és társadalom

 

Publikációk:

MTMT oldal linkje