VII. Dialektológiai Szimpozion

VII. Dialektológiai Szimpozion
08/22 - 08/23

2023. augusztus 22. 09:00 - 2023. augusztus 23. 17:00

ELTE Savaria Egyetemi Központ

08/22 - 08/23

2023. augusztus 22. 09:00 - 2023. augusztus 23. 17:00

ELTE Savaria Egyetemi Központ


A rendezvény alcíme: Kárpát-medencei területi nyelvváltozatok napjainkban.

Program

2023. augusztus 22. (kedd)

9.00–10.00: Regisztráció (a Savaria Egyetemi Központ aulájában)

 

10.00–10.35: Megnyitó, köszöntők

(Helyszín: C ép. konferenciaterem, Forrásközpont)

Moderátor: Gergó Judit rádiós szerkesztő-riporter

 

Petőfi Sándor Lennék én folyóvíz…, Minek nevezzelek? és Világosságot! című versét elszavalja Kővári Dorottya, Gombor Bálint és Kazinczki Dóra

Madárka, madárka c. népdalt előadja Horváth Nóra

 

Köszöntőt mond:

  • Kiss Jenő akadémikus üzenetét felolvassa Gombor Bálint
  • Nemény András, Szombathely polgármestere
  • Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke
  • Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa
  • Lenner Tibor, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ igazgatója
  • Czetter Ibolya, az ELTE BDPK Magyar Nyelvtudományi Tanszékének megbízott vezetője

 

Plenáris előadások

(Helyszín: C ép. konferenciaterem, Forrásközpont)

10.35–11.00: Juhász Dezső: A magyar nyelvjárástörténet néhány kérdése

11.00–11.25: Vörös Ottó: Gondolatok a dialektológia jövőjéről

11.25–11.50: Sándor Anna: A (cseh)szlovákiai magyar nyelvjáráskutatás elmúlt száz éve

11.50–12.15: Kolláth Anna: Nélkülük, de velük 

 

 

12.15–13.30: Ebéd

 

13.30 – 15.00: Szekcióülések (A és B szekció)

 

A szekció

A nyelv térbeli változatosságának alternatív megközelítései c. műhely

Műhelyvezető: Szabó Gergely

Szekcióelnök: Krizsai Fruzsina

Helyszín: C ép. konferenciaterem (Forrásközpont)

13.30–13.35: A műhely bevezetője: Szabó Gergely

13.35–14.00: Vargha Fruzsina Sára – Vékás Domokos: Ami az informatizált nyelvatlaszokból hiányzik – nyelvjárási hangfelvételek nyelvföldrajzi vizsgálata

14.00–14.30: Presinszky Károly: Kvantitatív elemzések szlovákiai magyar nyelvjárási hangoskönyvek alapján

14.30–15.00: Bodó Csanád – Fazakas Noémi – Barabás Blanka: Hogyan köszönjünk Lészpeden? Civilek nyelvi szakértelme a részvételi kutatásban

 

B szekció

Szekcióelnök: Terbe Erika

Helyszín: A/016 (Továbbképző terem)

13.30–13.50: Fodor Katalin: Dialektológia a felsőoktatásban

13.50–14.10: Fazekas Tiborc: A készülő Bukovinai Székely Tájszótár (BSzT.) bemutatása

14.10–14.30: Zelliger Erzsébet: A dialektológiai ismeretek helyzete (a köznapi vélekedőktől a szakemberekig terjedő széles skálán)

14.30–14.50: N. Fodor János: Nyelvjárások a magyar nyelvterület peremvidékén

14.50–15.00: Hozzászólások

 

15.00–15.30: Szünet

 

15.30–17.00: Szekcióülések (A és B szekció)

 

A szekció

A nyelv térbeli változatosságának alternatív megközelítései c. műhely

Műhelyvezető: Szabó Gergely

Szekcióelnök: Presinszky Károly

Helyszín: C ép. konferenciaterem (Forrásközpont)

15.30–16.00: Németh Miklós: Nyelvjárás, standard és helyesség – általános iskolai tanárok nyelvi elképzeléseiben

16.00–16.30: Krizsai Fruzsina – Szabó Gergely: „Mi slagot teszünk a tortára” – Személyjelölés a térbeli változatosság narratíváiban

16.30–16.50: Szabó Gergely – Bodó Csanád: A Civil Dialektológia és a helyi nyelvi sajátosságok megjelenítése

16.50–17.00: Kontra Miklós: Megjegyzések „A nyelv térbeli változatosságának alternatív megközelítései” műhely kapcsán

 

B szekció

Szekcióelnök: Cs. Nagy Lajos

Helyszín: A/016 (Továbbképző terem)

15.30–15.50: Szabó T. Annamária Ulla: „Nagyimra emlékeztet, ezért szimpatikus” – egy módszertani kísérlet tanulságai

15.50–16.10: Gy. Bazsika Enikő: „Beszélnek rëndëssen is, ahogyan tanóltuk, mëg a nyelvjárás is, a régi még mëgvan” – Vélekedések nyelvváltozatokról és kódváltásról egy nyelvjárásdomináns beszélőközösségben

16.10–16.30: Dudics Lakatos Katalin: A nyelvjárások megítélésével kapcsolatos vizsgálatok Kárpátalján

16.30–16.50: Gaál Péter: A szókészleti anyaggyűjtés új lehetőségei – a muravidéki magyar nyelvváltozat példája

16.50–17.00: Hozzászólások

 

17.00 – 17.30: Szünet

17.30 – Fogadás (a Savaria Egyetemi Központ éttermében)

 

2023. augusztus 23 (szerda)

9.00–10.30: Szekcióülések (A, B és C szekció)

 

A szekció

Nyelvjárásvizsgálatok az idő és a tér dimenziójában c. műhely

Műhelyvezető: Juhász Dezső

Helyszín: C ép. konferenciaterem (Forrásközpont)

9.00–9.20: N. Császi Ildikó: Szókincsváltozások Szilágyságban egy 2022-es gyűjtés alapján

9.20–9.40: Gréczi-Zsoldos Enikő: Nyelvjárásváltozási vizsgálatok a palóc nyelvföldrajzi térben

9.40–10.00: Terbe Erika: Nyelvjárási jelenségek Mezőlaky Ferenc miszsziliseiben

10.00–10.20: Pál Helén: Nyelvjárási és nyelvjárástörténeti adatok a faluközösség írott emlékeiben, ezen belül a paraszti írásbeliség egyik példájában

10.20–10.30: Hozzászólások

 

B szekció

Szekcióelnök: Fazekas Tiborc

Helyszín: B/008 (Tanácsterem)

9.00–9.20: Pusztay János: A nyelvjárásokhoz való viszony

9.20–9.40: Pomozi Péter: A magyar nyelvjárási ábécé(k) kialakítása – Célok, elvek, módszerek

9.40–10.00: Czetter Ibolya: A nyelvjárásgyűjtő Illyés

10.00–10.20: Simon Szabolcs: Köznyelv és nyelvjárás Dél-Szlovákia néhány városában

10.20–10.30: Hozzászólások

 

C szekció

Szekcióelnök: Dudics Lakatos Katalin

Helyszín: A/016 (Továbbképző terem)

9.00–9.20: Bárány Erzsébet – Gazdag Vilmos: Magyar–ukrán nyelvi interferenciajelenségek (különös tekintettel az iskola, oktatás, szakmák, tisztségek és egészségügy szemantikai csoporthoz tartozó szavakra)

9.20–9.40: Parapatics Andrea: Az Új magyar nyelvjárási atlasz szociolingvisztikai interjúi

9.40–10.00: Zékány Krisztina: Anyanyelvű oktatás ott, ahol nem lehet

10.00–10.20: Vitányi Borbála: Az Új magyar tájszótár (ÚMTsz.) folytatói

10.20–10.30: Hozzászólások

 

10.30–11.00: Szünet

 

11.00–12.30: Szekcióülések (A, B és C szekció)

 

A szekció

Szekcióelnök: N. Fodor János

Helyszín: C ép. konferenciaterem (Forrásközpont)

11.00–11.20: Bárth M. János: A helynévhasználat nyelvjárásiassága a Duna-Tisza közén a Magyar Nemzeti Helynévtár Program terepmunkájának tapasztalatai alapján

11.20–11.40: Kocán Béla: A szomoga lexéma szó- és helynévtörténeti vizsgálata

11.40–12.00: Sági Manuéla: Helynév-szociológiai kutatások Ikerváron

12.00–12.20: Tóth Péter: Egy régi kézirat a beregi nyelvjárásokról

12.20–12.30: Hozzászólások

 

B szekció

Szekcióelnök: Pusztay János

Helyszín: B/008 (Tanácsterem)

11.00–11.20: Egey Emese: A nyelvjárások szerepe a balti-finn térségben

11.20–11.40: Vígh-Szabó Melinda: Az észt nyelvjárások nyelvi identitást formáló szerepe

11.40–12.00: Mészáros András: A Pekó zárt ë-zésének tanulságai

12.00–12.10: Hozzászólások

 

C szekció

Szekcióelnök: Bárány Erzsébet

Helyszín: A/016 (Továbbképző terem)

11.00–11.20: Molnár Csikós László: Tájszavak köznyelvivé válása

11.20–11.40: Hajba Renáta: Szemelvények a készülőben lévő Nyugat-dunántúli regionális szójegyzékből

11.40–12.00: Pesti János: A tájszótárak, helynévgyűjtemények szerepe a dialektológiai kutatásokban (Felolvassa: Málics Viktória)

12.00–12.10: Hozzászólások

 

12.30–13.30: Ebéd

 

13.30–15.30: Kerekasztal-beszélgetés

(C ép. konferenciaterem, Forrásközpont)

Vezetője: Kolláth Anna

Témája: A dialektológia a felsőoktatásban

 

15.30–15.45: Szünet

 

15.45–16.15: Könyvbemutató

(C ép. konferenciaterem, Forrásközpont)

Vörös Ottó Szülőföld, nyelv, tudomány és Kálnási Árpád A debreceni cívis élet lexikona c. kötetét bemutatja P. Lakatos Ilona

 

16.15–16.30: Zárszó: Gréczi-Zsoldos Enikő

(C ép. konferenciaterem, Forrásközpont)