Új tudományos megközelítések és módszerek

SEK | 2021.10.06.
Új tudományos megközelítések és módszerek
Murber Ibolya, a Történelem Tanszék docense a Bécsi Egyetemmel és a berlini Humboldt Egyetemmel együttműködve interdiszciplináris konferenciát szervezett, amelyre Bécsben szeptember 22–24. között került sor.  

Az Útban a posztimperiális rend felé: az osztrák–magyar határvidék az első világháború után című konferencia elsődleges célja az volt, hogy új tudományos megközelítésekkel és módszerekkel, új megvilágításba helyezzék Nyugat-Magyarország és Burgenland száz évvel ezelőtti történetét.  

A rendezvény nyitóprogramján került sor Murber Ibolya új, Burgenland keletkezéstörténetéről szóló, német nyelvű monográfiájának (Grenzziehung zwischen Ver- und Entflechtungen: Eine Entstehungsgeschichte Deutsch-Westungarns und des Burgenlandes. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2021) nagy érdeklődést keltő bemutatójára is.  

A német és angol nyelvű konferencián magyar és osztrák történészek mellett, német és amerikai szememberek is előadást tartottak, ami nagyban elősegítette az első világháború utáni nemzetközi kontextus és a regionális összefüggések feltárását.  

Murber Ibolya előadásában a bolsevizmus és antibolsevizmus jelentőségét elemezte az osztrák–magyar határvitában. Számára különösen szívmelengető érzés volt, hogy doktorandusz hallgatója és a Történelem Tanszéken óraadó kollégája, Nagy Adrienn is bemutatta disszertációs kutatásának egy aspektusát, mégpedig az osztrák–magyar határon zajló csempészet szereplőközpontú elemzését.