Új névvel és tartalommal induló képzések az ELTE Savaria Műszaki Intézetében

SEK | 2021.12.16.
Új névvel és tartalommal induló képzések az ELTE Savaria Műszaki Intézetében

Technika és tervezés tanárszak néven indul 2022-től Szombathelyen a klasszikus „technikatanár” szak. Figyelmedbe ajánljuk a műszaki menedzser szakot is, amely a képzési tapasztalatokat és a munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve jelentős átalakításon esett át, jelenleg kifejezetten a levelező képzés támogatásának érdekében.

Szombathelyen 1983-ban indult a technika szakos általános iskolai tanárképzés. A közel negyven év alatt kétezer hallgató végezte el a tanárszakot, és tölt be különböző munkahelyeket Magyarországon vagy akár hazánkon kívül. Természetesen többségük az oktatás területén helyezkedett el, de az elsajátított tananyagtartalom lehetőséget biztosít, hogy a nemzetgazdaság bármely területén és bármely beosztásban is megállják a helyüket a végzett hallgatók.

A 2022-es tanévtől új névvel – technika és tervezés tanár – indul a képzés, amely a szombathelyi képzésben kevésbé jelent lényeges változást, hiszen a tanárszak nevétől függetlenül a képzés mindig is a technikai műveltség megerősítését, a technikai rendszerek értelmezését, fejlesztését és a technikai környezetben való tájékozódást tartotta elsődlegesnek, illetve a hallgatók azt sajátíthatták/sajátíthatják el, hogy ezt a tudást, hogyan, milyen módszerrel kell átadni a következő nemzedékek számára.

A szak legfontosabb célja, hogy az élet mindennapi – technikai – kihívásaira készítse fel a hallgatókat.

A tanárszakra jelentkezők a technika öt alapkategóriájára épülő tudományterületre alapozó – anyag, energia, információ, rendszer és modell –, tudásanyaggal ismerkedhetnek meg, de elkerülhetetlen az informatikához kapcsolódó – hardver és szoftver – tudásanyagnak a technika eszközkészletébe való integrálhatósága.

A Technika és tervezés tanárszak nappali képzés időtartama 10 félév. Szakpárok az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ további tanárképzési szakpárjaiból választhatók. Az oklevélben szereplő végzettség: technika és tervezés tanár.

Amennyiben szeretsz a technikai környezettel foglalkozni, szeretnéd tudásodat rendszer szinten fejleszteni, ha érzel magadban olyan elhivatottságot, hogy tudásodat átadd másoknak, akkor válaszd Szombathelyen a technika és tervezés tanárszakot.

További információra lenne szükséged? Keresd Nemes József egyetemi docenst, a nj@inf.elte.hu címen.

Az integrált jellegű képzések a Savaria Egyetemi Központ oktatási spektrumának fő részét alkották. Ezen típusú képzések egyik legrégebbi megtestesítője a műszaki szakterülethez kapcsolódó műszaki menedzser képzés, melynek időtartama 7 félév.

Az utóbbi öt évben a képzést 250 hallgató végezte el sikeresen, a képzési tapasztalatokat és a munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve a műszaki menedzser képzés jelentős átalakításon esett át, jelenleg kifejezetten a levelező képzés támogatásának érdekében.

Az újdonságok közé sorolhatók az átgondolt tananyag szerkezet, kiemelve az ipar és a munkatevékenységek részére fontos területeket és a hozzá kapcsolódó óraszámokat, a képzés nagy részét (elméleti ismeretek) online formában is végezhetik a hallgatók. Az oktatói gárda megújításával, az infrastruktúra fejlesztésével kívánjuk elérni a legjobb hatékonyságot, a képzés eredményes teljesítésének érdekében. Az új mintatanterv a régió foglalkoztatói által igényelt új témakörökkel bővült, ezek közül néhány kiemelt példa: járműszerkezettani, diagnosztikai és üzemfenntartási ismeretek, 3D koordináta méréstechnika, minőségirányítási módszerek, pénzügyi-számviteli alapok, energetikai és elektronikai ismeretek-mikrovezérlők, robotika, irányítástechnika, mechatronikai alapok, biztonságtechnika.

A hallgatók képzése családias, segítőkész környezetben folyik, lehetővé téve a modern vállalatirányítás peremfeltételeinek, a magánvállalkozások elindításához is szükséges ismereteknek a megismerését mind gazdasági, mind humán oldalról.

Az oklevél megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése, erre a régió munkaadóinál van lehetőség.

A képzést olyan érdeklődőknek javasoljuk, akik előmenetelük során legalább középvezetői pozíciót szeretnének betölteni; valamint azoknak, akik szívesen foglalkoznak emberekkel, mivel tanulmányaik során átfogó tudást szereznek a műszaki élet, a gazdasági ismeretek és a humán erőforrás összekapcsolása terén.

További információkat az ELTE Savaria Műszaki Intézet oldalán találsz.