Új egyetemi tankönyv született

Kleinhappel Miklós | 2023.09.18.
Új egyetemi tankönyv született
Megjelent Baráth Kornél, a Biológiai Tanszék adjunktusának Növényrendszertan gyakorlat – Zárvatermők című kötete. A kiadvány megfelel a legújabb, nemzetközileg elfogadott sztenderdeknek; hasznos segédanyag lesz az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ hallgatói számára is.

A biológiai tudományok területén is folyamatosan zajlanak új kutatások és felfedezések, így fontos, hogy a tananyag és az oktatási anyagok lépést tartsanak ezekkel a változásokkal. Az elmúlt évtizedekben előtérbe kerülő technológiák radikálisan átalakították a növényrendszertannal kapcsolatos kutatásokat is: lehetővé tették az összefüggések jobb feltárását, mélyebb megértését.

Baráth Kornél elmondta a különböző növények között fennálló rokonsági, leszármazási viszonyokat a szakemberek már nem morfológiai (alaktani) alapokon, hanem elsősorban a genetikai anyag vizsgálatával, illetve összehasonlításával állapítják meg.

„A génszekvenálással kapott eredmények gyökeresen átírták a rendszertan tudományát az elmúlt húsz–huszonöt évben, amely ezáltal szinte folyamatosan változott. Az általam írt tankönyvben a jelenlegi legfrissebb, nemzetközileg elfogadott rendszerben elhelyezve ötszázkilencvenöt Magyarországon gyakori, vagy valamilyen más okból fontosnak ítélt növényfajt mutatok be és jellemzek részletesen” – fejtegette a szerző.

Az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent A4-es méretű, kétszáznegyvenhat oldalas kötetben helyet kaptak az egyes növényekhez köthető „érdekes” információk, valamint gyógyászati alkalmazásaik is, felismerésüket pedig illusztrációk segítik.

„Őszintén bízom benne, hogy a tankönyv ismeretanyaga, a tanórákon bemutatott színes fotók és a herbárium, azaz a préselt és szárított növényanyag vizsgálatával kiegészülve, a terepgyakorlatokon szerzett gyakorlati tudással együttesen szerteágazó és mélyreható ismeretekkel ruházza fel hallgatóinkat a növényismeret és növényrendszertan tárgykörében” – mondta Baráth Kornél.

A Biológiai Tanszék adjunktusának új kötete a Növényrendszertan, a Növény- és gombaismeret, a Növények és környezetük, Az élővilág rendszerezése és A Kárpát-medence növényvilága című tantárgyaknak is hasznos segédanyaga lesz.