Tekercs a kézben – Agócs Nándor online előadása

SEK | 2021.11.10.
Tekercs a kézben – Agócs Nándor online előadása

Tanszékünk oktatója, Agócs Nándor adjunktus a „Tekercs a kézben” OTKA témapályázat kutatójaként részt vett a kutatócsoport által 2021. október 28-án rendezett Representations of writing materials on Roman funerary monuments. Text, image, message (Íróanyagok ábrázolása a római síremlékeken. Szöveg, kép, üzenet) című online konferencián.

A tudományos tanácskozáson a téma nemzetközi szakértőinyolc országból (Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság. Lengyelország, Románia, Svájc, Szerbia, Törökország és Magyarország) összesen tíz előadó – osztották meg egymással az íróanyag- és íróeszközábrázolásokkal kapcsolatos kutatásaik eredményeit. Agócs Nándor az OTKA kutatócsoport által fejlesztett adatbázisra támaszkodva mutatta be a pannoniai tekercsábrázolások egyes típusait, elemezte a síremlékeken látható íróanyag-ábrázolások szóba jöhető értelmezéseit, és egyúttal jónéhány, a szakirodalomban elterjedt, téves elképzelést ki is zárt. Az előadások anyagát az oxfordi Archaeopress Kiadónál tervezik megjelentetni