Tanulmányok az oktatás határdimenzióiról

Kleinhappel Miklós | 2024.07.01.
Tanulmányok az oktatás határdimenzióiról
Tavaly nyáron az ELTE Savaria Egyetemi Központ adott otthont a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete jubileumi, 10. konferenciájának. Már elérhető a tudományos tanácskozáson elhangzott előadások alapján válogatott tanulmányokból összeállított kötet, három oktatónk, Langerné Buchwald Judit, Koós Ildikó és Velics Gabriella szerkesztésében.

Az oktatás határdimenziói című, egy évvel ezelőtti szimpóziumon kétszáznál is több hazai és külföldi kutató vett részt, hogy kísérletet tegyenek a „határ” különböző szempontú értelmezésére a pedagógiában, a gyakran határon átívelő problémák azonosítására, az inter- és multidiszciplináris pedagógiai paradigmákban rejlő lehetőségek feltárására, valamint alternatív megoldási és cselekvési utak keresésére.

A konferencia címével megegyező kötet a szervező egyesület (Hungarian Educational Research Association – HuCER) évkönyveinek újabb darabjaként látott napvilágot. A hat fejezetből álló kiadványban összesen huszonkét tanulmány kapott helyet, köztük az ELTE szombathelyi campusához kötődő kutatók írásai.

A kötet előszavában Kozma Tamás, a HuCER elnöke úgy fogalmaz,

a válogatott tanulmányok elérik, talán meg is haladják – az útkereső vizsgálódásként megjelenő – hazai nevelés- és oktatáskutatás határait.

Az iskolai tanulások akkor hatásosak és maradandók, ha a közösségi tanulásokhoz kapcsolódnak, azokat egészítik ki és tudatosítják, írja Kozma Tamás, aki szerint az oktatás határdimenzióit keresni annyi, mint társadalmunk megértésének új útjait földeríteni.

„Az oktatás kutatását, a tanulás fejlesztését, pedagógiát és szociológiát, pszichológiát és antropológiát – hogy épp csak egy párat említsek – kell összekapcsolnunk. Az oktatás határdimenziói kísérlet arra, hogy az ismert és megszokott neveléstudományt/oktatáskutatást kitágítsuk, és a társadalom megismerésévé alakítsuk át.”

A könyv online elérhető ide kattintva.

Írásunk a tavalyi konferenciáról.