Régi diákunk, Nagy Éva kapta "Szombathely Kultúrájáért Életmű-díjat"

2017.11.13.
Régi diákunk, Nagy Éva kapta

Nagy Éva, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója kapta a "Szombathely Kultúrájáért Életmű-díjat" a hétvégén rendezett Szent Márton Gálán, ahol a munkájukban kiváló eredményeket elért embereket ismerték el. 15 kategóriában 17 díjat adtak át.
Az est végén az ELTE Szökős Néptáncegyüttes lépett fel.

"Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj annak a személynek adományozható, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a város polgárai körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

Nagy Éva 1977-ben végzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán magyar-könyvtár szakon. Fiókkönyvtári instruktorként kezdett a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban, mellette olvasószolgálati könyvtárosként is tevékenykedett. 1993-tól az olvasószolgálati osztály vezetője, 1994-től megbízott, majd kinevezett igazgatóhelyettes, 2014-től az intézmény igazgatója.

Részt vett a könyvtár több kiadványának létrehozásában. Szerkesztésében jelent meg az Életünk folyóirat repertóriuma 1985-ben, összeállította a Vasi életrajzi bibliográfiák sorozatban a Szily János életművét bemutató kötetet. Anyaggyűjtőként, válogatóként, előszerkesztőként részese lehetett az 1997-ben megjelent Szombathely bibliográfiájának. A helytörténet és a helyismeret iránti érdeklődését jelzi számos nyomdatörténet, Pável Ágoston munkássága, közkönyvtár történet tárgyú tanulmány és általa rendezett kiállítások sora. 2013-2014-ben a Weöres Sándor Emlékév keretében hat helyszínen szervezett vándorkiállítást.

A 80-as évek végétől foglalkozik a társadalom szociális problémáinak könyvtári vetületével, több publikációja látott napvilágot e témában. 2003-ban elkészült és 2004-ben irányításával elindult a Berzsenyi könyvtár esélyegyenlőségi programja. Kiemelten figyelt a helyi roma közösséggel való kapcsolat erősítésére. Nevéhez fűződik az ISO minőségirányítási rendszer megalapozása és működtetése is a Berzsenyi könyvtárban. Kiemelkedő érdemet szerzett 2000 és 2002 között a könyvtárépület felújítása és bővítése során levezényelt költöztetés megszervezésében és irányításában, valamint a szolgáltatások újraindításában.

2000. augusztus 20-án vehette át a könyvtárosoknak adományozható állami kitüntetést, Szinyei József –díjat. A könyvtár vezetésében töltött 24 évében az intézmény partnerei, munkatársai biztos képet alkothattak vezetői teljesítményéről, szakmai elhivatottságáról, tudásáról, kiemelkedő empatikus készségéről, szociális érzékenységéről. Kiemelkedő, négy évtizedes munkája egyértelműen és számottevően gazdagította Szombathely könyv- és könyvtári kultúráját.