Péntek Kálmán

Péntek Kálmán

Információk

Munkakör: főiskolai tanár, a Kövesligethy Radó Csillagvizsgáló és Planetárium vezetője
Tudományos fokozat: PhD. habil.
Telefonszám: +36 94 504 353
E-mail: pentek.kalman@sek.elte.hu
Kutatási terület: alkalmazott matematika: természetföldrajzi folyamatok matematikai modellezése, szférikus csillagászat, asztrometria. Elméleti matematika: Algebra és számelmélet, nem-euklideszi geometriák
Oktatott tárgyak: algebra és számelmélet, matematikatörténet, csillagászattörténet asztrometria, észlelési gyakorlatok

Publikációk

MTMT oldal linkje