Összefoglaló jellegű kötet jelent meg Pannónia társadalmáról

Szöveg és fotó: Kleinhappel Miklós | 2020.11.11.
Összefoglaló jellegű kötet jelent meg Pannónia társadalmáról

Hiánypótló könyvet írt Agócs Nándor, a Történelem Tanszék egyetemi adjunktusa Pannónia társadalmáról, hiszen ezzel kapcsolatos összefoglaló jellegű munka eddig nem volt elérhető magyar nyelven.

A kötet bemutatójára az ELTE Savaria Egyetemi Központban (SEK) került sor, órai keretek között, a Magyar Történelmi Társulat Nyugat-dunántúli Regionális Csoportja szervezésében.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Ókortörténeti Tanszék gondozásában megjelenő Ókor–Történet–Írás című sorozat hetedik darabjaként napvilágot látott Dignitas, Auctoritas, Maiestas és Potestas Pannoniában című könyv a római birodalmi provincia társadalmi piramisának csúcsát alkotó elit tagjait, a különböző tisztségeket viselt embereket korabeli feliaratok alapján ismerteti, az egyes személyekről fellelhető adatokat és azok elemzését tartalmazza.

Kérdéseinkre válaszolva a szerző elmondta, könyve kevéssé leíró jellegű, leginkább adattárként, lexikonként használható.

 

„Elsősorban nem azok számára készült, akik még csak ismerkednek a Római Birodalom történetével, hanem a témában elmélyülni szándékozóknak. Újdonsága, hogy magyar nyelven a pannóniai társadalomról szóló összefoglaló könyv eddig nem volt elérhető. De az is a nóvuma, hogy nem egy korábbi kutatás felmelegítésével született, hanem számba veszi a rendelkezésre álló legújabb forrásokat és értelmezéseket, valamint a különféle adatok összevetése és az ezek alapján levonható következtetések is helyet kaptak benne.”

 

Az ötszáz oldalas kötet Agócs Nándor disszertációjának átdolgozásából született, amelyet a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Ókortörténeti Programján írt, és 2018 májusában védett meg.

A kiadványt az egykori konzulens, Grüll Tibor ókortörténész ajánlotta a megjelentek figyelmébe, aki szombathelyi kötődésekkel is rendelkezik, ugyanis felsőoktatási oktatói munkáját negyed évszázada az ELTE SEK jogelőd intézményében, az akkori Berzsenyi Dániel Főiskolán kezdte.

Grüll Tibor kifejtette, a kötet proszopográfiai jellegű összeállítás. Ez a kutatási módszer abból indul ki, hogy az egyes emberek élete adja meg a nagyobb közösségek történetét.

 

A Római Birodalom feliratállítási szokásainak köszönhetően számos információ elérhető a pannóniai társadalom tagjairól is. Minél magasabb pozíciót vívott ki magának egy római, annál valószínűbb, hogy valamilyen feliratot hagyott hátra, amelyből kiderül, mi volt a foglalkozása és a társadalomban viselt pozíciója. A ránk maradt körülbelül egymillió ókori sírfelirat hetven–nyolcvan százaléka egyéni felirat.

Grüll Tibor kiemelte, a kötetben tíz pannóniai származású császár szerepel, akik 250 és 476 között uralkodtak Rómában. Megtalálható benne az a tizenegy szenátor is, akik biztosan a provinciából származtak, valamint negyvenkét lovag, tizennégy főpap és százöt városi testület.

„Gazdag könyv ez”

– méltatta a kötetet a történész, és felhívta a figyelmet rá, hogy még arra is választ ad, hogy a helyi törzsek hogyan tudtak felemelkedni a birodalmi elit közé a Római Birodalom felfelé és lefelé is átjárható társadalmában.

A könyvbemutatót a Történelem Tanszék Facebook-oldalán élőben is lehetett követni. 

A közvetítés visszanézhető:

 

Összefoglaló jellegű kötet jelent meg Pannónia társadalmáról

Összefoglaló jellegű kötet jelent meg Pannónia társadalmáról

0

/

0

0

/

0