Őrségváltás – Beszélgetés Szabó Christopherrel, az EHÖK új szombathelyi alelnökével

Kocsis Marcell - Fotó: Mihajliv Renáta | 2018.07.18.
Őrségváltás – Beszélgetés Szabó Christopherrel, az EHÖK új szombathelyi alelnökével

A Hallgatói Önkormányzat mindenkori elnökét az egész egyetem ismeri, megkerülhetetlenül fontos tisztségviselő; egy kisebb campus életében pedig hatványozottan fontos személy a hallgatók életében. Az Egervári György nevével fémjelzett emberarcú és hallgatóközpontú vezetés után a szombathelyi Szabó Christopher veszi át a HÖK-ös stafétát: vele beszélgettünk tervekről, problémákról és megoldásokról.

Christopher Szombathelyen él és a SEK másodéves történelem-földrajz osztatlan tanárszakos hallgatója: rögtön a beszélgetés elején hangsúlyozza, hogy már csak emiatt is mindig „kéznél lesz”, ha segítségre van szüksége valamelyik hallgatótársának. Ugyanakkor azt nevetve jegyzi meg, hogy csak egy éve tagja a HÖK-nek, nagyon gyorsan és előre nem látható módon jutott el az alelnöki székig.

Tavaly az előző vezetés felkérésre vállalta el a Természettudományi Kar hallgatói referensi kinevezését, majd az EHÖK gazdasági képviselőjére változott betöltött pozíciója: Christopher szerint ez a képességeihez és a tudásához is közelebb álló beosztást jelentett számára, szívesen csinálta. Idén tavasszal váratlanul lett megbízott szombathelyi alelnök, majd a közelmúltban a küldöttgyűlés is nagy többséggel választotta meg a szombathelyi hallgatók képviseletére; a többi SEK-es hallgatói tisztségviselő is az indulásra biztatta.

A kérdésre, hogy mit érzett akkor, amikor felmerült a lehetőség, hogy ő képviselheti a jövőben az ELTE SEK hallgatóit rögtön rávágja: azonnal tervezni kezdte a következő lépéseket, majd válaszával a további kérdések elé vágott. Elismeri és nagyra becsüli az előző éra hatalmas munkáját – ami a bizalmat is visszaállította a HÖK irányába – de szorosabb együttműködésre és kommunikációra van szükség a pesti kollégákkal, hogy sikeresebb legyen a közös munka. Úgy látja, hogy végre vannak kétoldalú barátságos gesztusok: ígéretet kapott, hogy a szombathelyi hallgatók nemcsak a helyi gólyahéten, hanem a karuknak megfelelő központi ELTE-gólyatáborokban is korlátlanul részt vehessenek, ezzel erősítve a két telephely kapcsolatait. Christopher pedig arra tett ígéretet, hogy minden, a szombathelyi hallgatókat érintő kérdés megtárgyalásában személyesen részt vesz a pesti üléseken, így kerülve el a távolsági kommunikáció gyakori csapdáit.

A másik kardinális téma a naprakészség: Egervári György távozó alelnök vezetése alatt a hallgatók megszokhatták, hogy azonnali és pontos választ kaptak minden ügyes-bajos kérdésükben, ha ez elveszne, akkor nagy veszteség érné az egyetemi közösséget. Kérdésünkre Christopher természetesen igennel felel, megőrzik ezt a jó tulajdonságot, de jobban elosztják a munkát, nagyobb szerepük lesz a kari referenseknek és alelnököknek, akik igyekeznek specializálódni egy-egy területre; továbbra is bármelyik HÖK-tisztségviselőhöz bizalommal fordulhatnak a hallgatók. A következő félévben egy újdonsággal is készülnek, ami a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos pontosabb felvilágosítást szolgálja: Németh Péterrel, a Tanulmányi Hivatal vezetőjével közösen hónapról hónapra fórumot tartanak, ahol bárki felteheti tanulmányaival kapcsolatos megválaszolatlan kérdéseit. Ugyancsak a szorosabb személyközi kapcsolatot szolgálják majd a kollégiumi panaszládák, amelyeken át bárki közvetlenül jelezheti majd az észrevételeit és javaslatait, ezzel párhuzamosan rendelkezésre áll a végre teljesen elkészülő SEKezz alkalmazás és egy tervezett digitális információs pult is.

Christopher ellenében még két SEK-es jelölt is indult az alelnöki székért, akik többek között a pezsgőbb hallgatói élet hiányát rótták fel a hallgatói érdekképviseletnek. Ezt felidézve Christopher elmondta, hogy a költségvetéshez mérten igyekezni fognak, hogy a szokásos egyetemi bulikon túl is bevonják a tágabb közösséget az egyetemi életbe: minden hónapban teremtenek lehetőséget mozi és színházlátogatásra, illetve a formálódó egyetemi E-sport csapatnak is nagyobb teret engednek, szorosan együttműködve az Egyetemi Sportirodával.

A D-épület elhagyásával és ezzel párhuzamosan a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ létrehozásával kapcsolatos fejlesztések hallgatókat is érintő átszervezéseit illetően az új alelnök határozott álláspontot képvisel: támogatják az egyetem vezetését és az oktatói gárdát, hogy sikeres legyen a folyamat, de minden hallgatót képviselnek és pártolnak, hogy a lehető legkevesebb bizonytalansággal és kényelmetlenséggel teljenek az elkövetkezendő félévek.