„Olyan diplomát vehetnek át, amely ma Magyarországon a legtöbbet ér”

Szöveg és fotó: Kleinhappel Miklós | 2018.07.18.
„Olyan diplomát vehetnek át, amely ma Magyarországon a legtöbbet ér”

Július 7-én tartotta diplomaosztó ünnepségét az ELTE Savaria Egyetemi Központ az Agora – Művelődési és Sportházban. A rendezvényen mintegy kétszáz végzős vett át diplomát.

Az ünnepségen jelen voltak az Eötvös Loránd Tudományegyetem karainak képviselői: dr. Demeter Katalin (dékáni megbízott, Tanító- és Óvóképző Kar), dr. Prónai Csaba (nemzetközi ügyek dékánhelyettese, Társadalomtudományi Kar), dr. Szivák Judit (dékánhelyettes, Pedagógiai és Pszichológiai Kar), dr. Gintli Tibor (dékánhelyettes, Bölcsészettudományi Kar), dr. Jánosi Imre (stratégiai és gazdasági dékánhelyettes, Természettudományi Kar) és dr. Horváth Zoltán (dékán, Informatikai Kar). A rendezvényen egyebek mellett részt vett még dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere és dr. Balázsy Péter főjegyző, a Vas Megyei Önkormányzat képviseletében.

Dr. Németh István, az ELTE szombathelyi koordinációs rektorhelyettese köszöntőjében emlékeztetett: az egyetem Szenátusa július 2-án létrehozta az intézmény új szombathelyi egységét, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központot, amelynek célja, hogy régiónkat ellássa pedagógusokkal, munkája során a berzsenyis hagyományokat ötvözve a 21. század elvárásaival. Ugyanolyan pillanat ez számunkra, mint amilyen a végzősöknek a diplomaosztó, hiszen számot kell vetnünk, meg kell határoznunk, milyen alapvető értékek mentén kívánjuk elérni a céljainkat – vont párhuzamot a rektorhelyettes. A diploma megszerzése sem a cél, hanem a kezdet. Dr. Németh István néhány jó tanáccsal ellátva a végzősöket hozzátette, a személyes életükben és a társadalom életében sem marad el a siker, ha hisznek abban, amit csinálnak, kitartóan képviselik a fontosnak tartott értékeket, nem követelőznek, hanem dolgoznak a céljaikért, és hallgatnak a szívükre. „Magyarország legjobb egyetemének diplomájával a kezükben lépnek ki az életbe, ennek birtokában sikerrel vívhatják meg a harcaikat” – hangzott el.

Dr. Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Kar (IK) dékánja ünnepi köszöntőjének kezdetén a diplomaosztó különlegességére hívta fel a figyelmet: az ELTE és a Savaria Egyetemi Központ tavaly februári egyesülése óta a 2017/2018-as volt az első olyan tanév, amely egészében az ELTE polgárának mondhatta magát a SEK diáksága. Az elmúlt másfél év sok változást, pozitív fejleményt hozott az IK életében. A mérföldkövek: tavaly elindult az informatikus képzés, szeptembertől angol nyelvű gépészmérnök alapképzés is lesz Szombathelyen. A dékán kiemelte: a szombathelyi duális gépészmérnök képzés ma talán az ország legjobb duális képzése, amelyben a közreműködő cégeknek és Szombathely városának is jelentős szerepe van, őket is köszönet illeti. Az intézmény reményei szerint a műszaki, informatikai területen a hallgatói létszám néhány év alatt meg fog duplázódni. Dr. Horváth Zoltán gratulált a végzősöknek, és arra hívta fel a figyelmüket, hogy a diploma nem csak egy dokumentum, hanem azt a tudást igazolja, amelyet ELTE-sként megszereztek. Az ELTE-n végzett hallgatókként versenyképes tudás birtokában hagyják el az intézményt, amelyre itthon és külföldön egyaránt nagy a kereslet. Ha külföldre is mennek, térjenek haza és tudásukat állítsák szűkebb és tágabb környezetük, Szombathely és az ország szolgálatába – hangsúlyozta a dékán.

Dr. Szivák Judit, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) dékánhelyettese beszédében kiemelte: a PPK az egyenrangúság és a kölcsönösség jegyében kiemelt figyelmet fordít a szombathelyi fejlesztésekre. Az elmúlt másfél évben új képzések indultak a SEK-en és a szakok harmonizációja is megtörtént, aminek eredményeképp például egy közösségszervezőként továbbtanulni szándékozó diák ugyanolyan követelmények teljesítésekor kerülhet be a képzésre Szombathelyen, mint Budapesten, illetve hallgatóként ugyanazt a képzést kapja mindkét városban. Az oktatókkal kapcsolatos elvárások is megegyeznek a budapestivel. Közös fejlesztések, kutatások indultak, a szombathelyi oktatók kutatási publikációs tevékenysége fellendült, tudományos minősítésükben és az oktatói besorolásban való előre lépésben is tetten érhető a közös munka sikere. A dékánhelyettes a hallgatókhoz szólva hangsúlyozta: „Büszkék lehetnek, olyan diplomát vehetnek át, amely ma Magyarországon a legtöbbet ér. Kérem, ne felejtsék el, amit itt tanultak, mert ez reményeink szerint nem csupán a vizsgák kötelező tartalma, a tankönyvek bölcsessége, hanem olyan szemlélet, ami biztos bóját jelent. Olyan pedagógiai meggyőződés, amely tiszteli és védi az emberi méltóságot, bizalmon és elfogadáson alapul, felelősséget vállal az esélytelenekért, és amely tudja, hogy mindenkinél nagyobb a felelőssége és lehetősége egy új nemzedék jövőjének formálásában” – mondta dr. Szivák Judit.

Az ünnepségen A Természettudományi Kar Kiváló Hallgatója Oklevelet vett át Rozs Dorina, földrajz alapszakos hallgató, aki az elmúlt években kiváló tanulmányi, tudományos, diákköri, szakmai és közéleti tevékenységével érdemelte ki az elismerést.

A rendezvényen a frissdiplomások ünnepélyes fogadalomtételükben hitet tettek egyebek mellett arról, hogy méltó tagjai lesznek a magyar értelmiségnek, Magyarország Alaptörvényéhez, a magyar néphez hűek lesznek, tisztelik a magyar hagyományokat és az egyetemes emberi értékeket, illetve öregbítik Alma Materük hírnevét.

A diplomák átadása után a végzett hallgatók nevében Kocsis Marcell frissdiplomás okleveles történelem- és magyartanár búcsúzott az Alma Matertől. „Hiába vannak mögöttünk hosszú és tartalmas évek, hiába ért véget egy újabb életszakasz, ezek mégis azok a hetek, amelyekben lassacskán új terek nyílnak, új utak épülnek, mi pedig számadást készítünk és végiggondoljuk, hogy mihez kezdünk a továbbiakban” – mondta. Úgy vélekedett, mindenki elsősorban saját magára számíthat, „saját énünk a legerősebb bástya, akkor is, ha nem állunk egyedül, ha a család és a barátok megkerülhetetlenül fontos védőhálója támogat minket”. Ezért legfontosabbak azok a talán név nélküli „felkutatott kincsek”, „felismert értékek”, legyen szó bármiféle tudásról és élményről. „Az élet ugyan a közvélekedés szerint folytonos munkálkodás, de az irodákon, tantermeken, gyártósorokon és értekezleteken kívül is dolgoznunk kell, s a tárgyi tudás mellett minden áron őriznünk kell a személyes, bensőbb életünk gazdagságát is! – hangsúlyozta Kocsis Marcell.

Az ünnepségen közreműködött a Szombathelyi Erkel Kórus (vezényelt a kórus vezetője, Király Katalin) és verset mondott Lutor Katalin hallgató.

További fotók a városi honlapon.

„Olyan diplomát vehetnek át, amely ma Magyarországon a legtöbbet ér”

„Olyan diplomát vehetnek át, amely ma Magyarországon a legtöbbet ér”

0

/

0

0

/

0