Nyolcvanketten szereztek diplomát

Eremiás Ildikó–Kleinhappel Miklós. Fotó: Kleinhappel Miklós | 2021.03.01.
Nyolcvanketten szereztek diplomát

A Savaria Egyetemi Központ a járványhelyzet okán a tavaszi félévben online tartotta Diplomaosztó ünnepségét. A Díszteremből a campus YouTube-csatornáján élőben közvetített rendezvényen a különböző tudományterületek és szaktársaik képviseletében négyen vehették át személyesen végzettségüket igazoló oklevelüket.

 

Borhy László rektor ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a most diplomát szerzett nyolcvankét hallgató az elmúlt egy év fokozott nehézségei dacára nemcsak sikerrel abszolválta tanulmányait, hanem megmutatta azt is, milyen gyorsan és hatékonyan képes alkalmazkodni a nem várt változásokhoz. Hozzátette: ez olyan készség, amelyre egész életükben támaszkodhatnak.

Borhy László szavai szerint az egyetem online diplomaosztójával a rendkívüli körülmények ellenére is változatlan odaadással kívánja ünnepelni a frissdiplomás halhatókat, elismeréssel adózva kivételes teljesítményük előtt.

A rektor kiemelte, az ELTE küldetésének tekinti a magas színvonalú, minőségi oktatás megvalósítását.

Elhangzott: a Savaria Egyetemi Központ négy évvel ezelőtti integrációjában részt vevők munkája révén a szombathelyi campus az ELTE integrált részévé, képzési és kutatási portfóliójának átalakításával a régió legszínvonalasabb oktatási központjává lett.

Borhy László útravalóul szánt üzeneteket megfogalmazva arról beszélt, hogy az újdiplomás hallgatók biztosak lehetnek benne, hogy az egyetemen magas szintű és naprakész ismereteket sajátíthattak el.

„Ha megőrzik elhivatottságukat és lelkesedésüket, akkor sikerre vannak ítélve. Amennyiben elbizonytalanodnak kitűzött céljaikat illetően, mindig számíthatnak az ELTE közösségének segítségére”

– zárta szavait a rektor.

Lenner Tibor, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ igazgatója az ötödik sikeresen célba ért marsjáró példájával élve elmondta, hogy az egyetem oktatói – a NASA szakembereihez hasonlóan – tudásuk legjavával figyelték a hallgatók fejlődését egyetemi éveik alatt.

Az igazgató kiemelte, hogy a mai diákság teljesen más, mint az előző generációk, ezért a pedagógusok szerepe is megváltozott: amíg korábban ők voltak a tudás forrása, ma az a feladatuk, hogy

 

„kézen fogva” vezessék be tanítványaikat a tudás világába.

„Az életükben kitartással és alázattal álljanak helyt, és mindig legyenek büszkék a szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban megszerzett diplomájukra”

– kívánta a frissen végzetteknek Lenner Tibor.

 

Az ünnepség a helyszínen elhangzott beszédek után a Szombathelyen képzést folytató ELTE-karok dékánjainak videóköszöntőivel folytatódott.

Zsolnai Anikó, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánja arra hívta fel a figyelmet, hogy a frissdiplomások között a tanárszakosokon kívül olyan már gyakorló pedagógusok is vannak, akik szakirányú továbbképzésben vettek részt.  

Juhász Gábor, a Társadalomtudományi Kar dékánja kiemelte, a negyedik ipari forradalom, a modernkori népvándorlás, illetve a jóléti államok átalakulásának a gazdaságra és a munkaerőpiacra gyakorolt hatásai gazdasági ismeretek nélkül nem lennének kezelhetők. Ezért a most végzetteknek talán a korábbi generációknál is nagyobb felelősségük lesz abban, hogy miképp használják a képzésük során elsajátított ismereteket – hangsúlyozta a dékán.

Juhász Gábor felhívta a figyelmet: a rang kötelez, az ELTE, mint az ország legkiválóbb egyeteme joggal várja el, hogy öregbítsék hírnevét.  

Horváth Zoltán, az Informatikai Kar dékánja beszédében kiemelte, ez az első szombathelyi diplomaosztó, amelyen mesterszintű oklevelet adnak át gépészmérnök hallgatóknak. A gépészmérnöki képzést húsz alapszakos és öt mesterszakos hallgató zárta sikeresen, hárman pedig műszaki menedzser diplomát vehetnek át.

Horváth Zoltán elmondta, az ELTE Szombathelyen eddig száz mérnököt adott a régió vállalatainak, akiknek fontos szerepük van a térség fejlődésében, illetve a cégek versenyképességének javításában, hiszen a hallgatókat üzemmérnöki és kutatás-fejlesztési feladatok ellátásra is felkészítették.

A dékán beszédében méltatta az informatikai képzéseket is, valamint szót ejtett a gépészmérnöki és az informatikai képzés „különösen gyümölcsöző” kapcsolatát jelentő, szeptemberben elindult ipar 4.0 mesterképzésről is.  

 

Az oklevelek átadása előtt a végzősök képviseletében megjelent négy frissdiplomás hallgató diáktársaik és maguk nevében ünnepélyesen fogadalmat tettek. Jobb kezüket a szívükre téve megesküdtek, hogy Magyarország Alaptörvényéhez és a magyar néphez mindenkor hűen, minden erejükkel arra törekednek, hogy választott hivatásukat emberséggel és szaktudással végzik, méltó tagjaivá válva a hazai értelmiségnek, öregbítve az alma mater hírnevét.

A diplomák ünnepélyes átvétele után, folytatva a köszöntők sorát, a gépészképzésben résztvevő partnercégek képviselője, Takács Balázs, a TDK Hungary Components Kft. ügyvezető igazgatója köszöntőjében kiemelte a gépészmérnök hallgatók eredményét, akik a Techtogether országos mérnökversenyen idén első helyezést értek el. Mindez bizonyságát adja annak, hogy az egyetem, a hallgatók, a partnervállalatok és a város közös erejével az elmúlt évek kitartó munkájának köszönhetően Magyarország egyik legjobb, legrangosabb gépészmérnöki képzését sikerült felépíteni Szombathelyen, amelynek fenntartása a felek megállapodása alapján a jövőben is biztosított.
 

A diplomaosztó ünnepségeken hagyománnyá vált, hogy a végzett hallgatók nevében egy frissdiplomás elköszön az alma matertől. Ezen a rendhagyó ünnepségen a jelen lévő újdiplomások a különböző tudományterületeket és szaktársaikat képviselve mondtak búcsúbeszédet.  

Némethy Franciska közgazdász egyebek mellett arról beszélt, hogy az egyetemi évek rengeteget formáltak a gondolkodásmódján, illetve az életről való elképzelésein. Úgy vélte, az egyetem, az itt folytatott tanulmányok, az itt megszerzett tudás és alapműveltség nyújtja a legtöbb segítséget ahhoz, hogy a saját maga erejéből is boldoguljon majd az életben.

Légrády Rita közösségszervező megható beszéde több szempontból is különleges volt. Egyike volt az ELTE 2017-ben indult első szombathelyi közösségszervező évfolyamának. Rita kiemelte, hogy a közösség, a valahova tartozás érzése kulcsfontosságú szerepet tölt be az életben, és amikor elkezdték a képzést, egyikük sem sejtette, ennek szerepe mennyire felértékelődik majd. Gondolatmenetét folytatva hangsúlyozta, hogy éppen ezért nehéz és felelősségteljes egy közösségszervező feladata a munkaerőpiac bármely területén, különösen a mostani időszakban, a járványhelyzet miatt kialakult nehézségek okán.

Rita búcsúzása azért is volt különlegesen megható, mert elmesélte, hogy a képzést várandósan kezdte, így kislánya az elmúlt években az „anyatejjel” szívta magába az egyetemi élet összes szépségét és nehézségét.

Buti Nikolett testnevelőtanár–gyógytestnevelő és egészségfejlesztő tanár osztatlan pedagógusképzésben részt vevő társaihoz hasonlóan életének öt és fél évét zárta le a diplomaosztó ünnepséggel. Humorral, ugyanakkor tisztelettel emlékezett vissza az előző évek pillanataira, felidézve az kurzusok, a vizsgák, és természetesen a szakestek emlékeit is. Elmondta, most kezdi belátni, hogy mennyire szabadok lehettek ezekben az években. De

nem csupán ez az érzés fog hiányozni neki, hanem mindaz, amit az ELTE szombathelyi campusa adott számukra mind tudásban, mind közösségben, mind élményben.

 

Menyik Balázs, a frissen végzett gépészmérnökök nevében zárta a búcsúzók sorát, aki nagy büszkeséggel beszélt a Hallgatói Önkormányzatban szombathelyi ügyekért felelős alelnökként az egyetemi közösségért végzett munkájáról, a hagyományteremtő színvonalas szakestek megszervezéséről. Kiemelte a különböző országos mérnökversenyeken induló egyetemi csapatok eredményes részvételét, illetve a nemzetközi gépészkonferenciákat, ahonnan kivétel nélkül díjakkal érkezett haza a Szombathelyi Gépész képviselői.

A diplomaosztó ünnepségen közreműködött Gombor Bálint, másodéves angol nyelv és kultúra tanára–magyartanár szakos hallgató, aki Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról álmodom című versét adta elő.

Nyolcvanketten szereztek diplomát

Nyolcvanketten szereztek diplomát

0

/

0

0

/

0