Nemzetközi terepgyakorlat a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban

Kocsis Marcell -- Fotó: ELTE TTK Savaria Biológiai Tanszék | 2018.05.23.
Nemzetközi terepgyakorlat a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban

Határon túli, magyarnyelvű egyetemi képzéseket is indító egyetemekkel együtt tartott nemzetközi terepgyakorlatot az ELTE TTK Savaria Biológiai Tanszék: a május 11-e és 15-e között lebonyolított izgalmas tanulmányút a EFOP-3.4.3-16-2016-00022 projekt keretin belül valósult meg.

A Soproni Egyetemmel 2017-ben közösen elnyert projekt munkacsoportjai közül három Szombathelyen, a Savaria Egyetemi Központban működik, ezeket Dr. Gyurácz József tanszékvezető koordinálja. A „Hallgatói bennmaradást támogató munkacsoport” a jelenlegi és leendő hallgatók személyre szabott, szükség szerinti segítésével, az „Oktatási innovációért felelős munkacsoport” a szombathelyi képzések tartalmi, különösen digitális megújításával, míg a terepgyakorlatot is szervező, „Nemzetköziesítésért felelős munkacsoport” egy Kárpát-medencei oktatási tér megvalósításával foglalkozik; utóbbi szakmai vezetője Dr. Szinetár Csaba főiskolai tanár, aki örömmel számolt be nekünk a tartalmas hétvégéről.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park segítségével, a Kisalföld biológiailag legértékesebb területeit bejáró terepgyakorlatra minden, a projektben is résztvevő egyetem hét kutatót, oktatókat és hallgatókat vegyesen küldhetett: így állt össze a nemzetközi, mégis magyar együttműködés. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola az ukrajnai, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai, a Selye János Egyetem a szlovákiai, az ELTE SEK és a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium pedig a magyarországi magyarnyelvű biológiatanár-képzéseket képviselte. Szinetár Csaba azt is hangsúlyozta, hogy Torhac Kornélia személyében, aki a muravidéki kétnyelvű iskolák tanára, a szlovéniai magyarság is képviseltette magát a gyakorlaton: a tanító-kémia szakos tanárnő Szombathelyen szerzi meg rövidciklusú képzés során biológiatanári képesítését.

A fent említett egyetemekkel, illetve a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal (ahol több egykori szombathelyi hallgató is dolgozik) és számos környékbeli szervezettel hosszú évek óta sikeresen dolgoznak együtt a SEK oktatói, ez a színvonalas munkakapcsolat segített gördülékennyé tenni a májusi terepgyakorlatot is. A SEK oktatói régóta végeznek feltáró kutatásokat a területen, számos szakmai publikációval is hozzájárultak a közös tudás bővítéséhez, így az őket kísérő hallgatók a lehető legavatottabb vezetőkkel vághattak neki az utazásnak, sőt az egyik fő cél pontosan az elméleti ismeretanyag gyakorlati alkalmazása volt.

A mozgalmas hétvégén a nemzeti park fertőújlaki Csapody István Természetiskolája szolgáltatta a főhadiszállást: a kiválóan felszerelt és vendégmarasztaló intézmény híres névadója 1985-ben a szombathelyi főiskola oktatója is volt. „Pista bácsi” fogalmazta meg a Fertő-mellék területéről, hogy a nyugat felé utazóknak „kicsiben”, mintegy búcsúzóul, a Kárpát-medence legtipikusabb életközösségei sorakoznak fel ezen a szűk területen. Ez az adottság, illetve a szakmai előismeret tette a terepgyakorlatnak otthont adó helyszín kiválasztását egyértelművé Szinetár Csabáék számára. A sokszínű környezetnek megfelelően a hétvége programbeosztása is sűrűnek bizonyult: szombaton a Kisalföld szikes homokpusztáit keresték fel, vasárnap a Szigetközzel ismerkedtek vízen és szárazon, hétfőn pedig magát a Fertő-mellék közvetlen környezetét vizsgálták a kutatók és hallgatóik.

A hallgatók a gyakorlatról hazatérve képekkel és egyéb szemléltetőeszközökkel alátámasztott terepnaplót készítenek, ezeket fűzik össze az oktatók egyetlen összesített jegyzőkönyvbe. A terepgyakorlat, annak ellenére, hogy a terepi oktatás élvezte az elsőbbséget, meglepő tudományos felfedezéssel is szolgált: az első napon, a kisalföldi homokpusztán egy erdélyi hallgató a védett és ritka fűrészlábú szöcskét (Saga pedo) találta meg. Ennek a fajnak a magyarországi alföldi előfordulása kuriózum, egyetlen Duna-Tisza közi észlelésétől eltekintve eddig nem jegyezték fel: a projekt csapata azon a napon kettőt is talált a gyűjtőúton.

Az eredményes és tartalmas terepgyakorlaton a hallgatók mellett a Savaria Egyetemi Központot a szervezők, Dr. Gyurácz József és Dr. Szinetár Csaba képviselték, míg Keszei Balázs, a Jurisich Miklós Gimnázium szakmai vezetőként vett részt a közös munkában.

Nemzetközi terepgyakorlat a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban

Nemzetközi terepgyakorlat a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban

0

/

0

0

/

0