Nagy Anna

Nagy Anna

Információk

Munkakör: belső óraadó mestertanár
Tudományos fokozat: PhD abszolutórium (ELTE Filozófia Doktoriskola Esztétika program)
Telefonszám: +36 94 519 672
E-mail: nagy.anna@sek.elte.hu
Kutatási terület: esztétika, művészettudomány, a reneszánsz, valamint a 19. század második felének képzőművészetelmélete
Oktatott tárgyak: Művészettörténet
Fogadóóra: csütörtök 16:15 – 17:00 (A épület I.emelet 122 szoba, vagy Forrásközpont földszint 017-es terem)

 

Publikációk:

MTMT oldal linkje