Nagy Anna

(ELTE SEK BDPK Magyar Irodalomtudományi Tanszék)

Nagy Anna

Információk

Munkakör: belső óraadó ( BDPK Vizuális Művészeti Tanszék)
Tudományos fokozat: PhD abszolutórium (ELTE Filozófia Doktoriskola-Esztétika program)
Telefonszám: +36 94 519 673
E-mail: nagy.anna@sek.elte.hu

Kutatási terület: esztétika, művészettudomány, a reneszánsz, valamint a 19. század második felének képzőművészetelmélete
Oktatott tárgyak: esztétikatörténet, kortárs esztétikák, képzőművészet-elmélet, műelemzés, művészetszociológia, művelődéstörténet, művészettörténet

Fogadóóra: 
kedd: 10-11 óra

 

Publikációk:

MTMT oldal linkje