Munka és lét kapcsolata a reformáció gondolkodásában

2017.11.17.
Munka és lét kapcsolata a reformáció gondolkodásában

November 14-én dr. Balikó Zoltán tartott előadást a Savaria Német Nyelv és Irodalom Tanszéken „Munka és lét kapcsolata a reformáció gondolkodásában” címmel.

Az előadó matematika-fizika szakos tanárként végzett és dolgozott is öt évig, majd egy angolszász informatikai cég területi vezetője lett. Manageri munkája mellett teológiából írta doktori gazdaságetikai tárgyú disszertációját. Jelenleg az Őrségi Református Egyházmegye helyettesítő lelkésze.

Az előadás kitért a foglalkoz...ás, a hivatás és a munka közti különbségre, a munka definíciójára, Luther és Kálvin felfogására. A szociológiai definíció szerint a munka a közösséghez tartozás élményét adja, eszköze az önmegvalósításnak, és az érte kapott fizetés segítségével bizonyos életszínvonalon biztosítja a megélhetést. A német Beruf elnevezés Luthernál az isteni elhívás, elhivatottság jelentésben szerepelt, majd 1522 után már a polgári foglalkozásról is úgy vélekedett, hogy a papi/szerzetesi léthez hasonlóan ez is az isteni elhívás (vocation) értékén végezhető.

Az előadásban szó volt a munkanélküliség jelenségéről és fogalmáról, valamint a workalcoholism veszélyeiről és valós jelentéséről. Ehhez a szociológia definícióit és eredményeit használta fel, hogy a reformáció idejének és a XX-XXI. századi protestáns teológusok gondolatainak értelmezési keretet adhasson.

Az előadáson a SEK germanisztika és történelem szakos hallgatói is részt vettek.