Mestertanár Aranyérem a kiemelkedően eredményes munkáért

Kleinhappel Miklós Fotó: SEK-archív/Kleinhappel Miklós | 2019.07.17.
Mestertanár Aranyérem a kiemelkedően eredményes munkáért

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkájáért Mestertanár Aranyérem elismerést ítélt oda H. Ekler Judit egyetemi docensnek, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar szombathelyi Sporttudományi Intézet igazgatójának.

Az OTDT 1997. november 6-i ülése határozta el, hogy a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár Aranyérem kitüntetést alapít – olvasható a tanács weblapján. Az elismerést azok az oktatók és kutatók kaphatják meg, „akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyagának elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezésben éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek”, ezzel is jobban megbecsülve, ösztönözve őket.

A Mestertanár Aranyéremre a főiskolák és egyetemek, valamint karaik intézményenként, illetve karonként egy szekcióban legfeljebb két ajánlást tehetnek. Jelölt az az oktató és kutató lehet, aki két feltétel közül legalább az egyiknek megfelel, méghozzá legkevesebb évtizedes tevékenységet igazolva: számos eredményes önképzőköri munka témavezetője volt vagy a hallgatókat érintő tudományszervezői, tehetséggondozói feladatokat végez.

Az OTDT kétévente rendezi meg a felsőoktatásban tanulók legkiválóbbjainak tudományos megmérettetését, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK). A konferenciára idén március 21. és április 16. között immár harmincnegyedszer került sor, tizenhat tudományterületi szekcióban.

Az OTDK-n az ELTE szombathelyi campusának hallgatói szép számmal képviseltették magukat, közöttük a Testnevelési- és Sporttudományi Szekcióban a Sporttudományi Intézet tizenhat hallgatója, akik munkáját az intézet nyolc oktatója segítette.

H. Ekler Judit hallgatókat segítő szakmai tevékenységét kiválóan szemlélteti, hogy nyolc tanítványát készítette fel a konferenciára, akik közül hárman első helyen végeztek, egyikük pedig különdíjat kapott. (Az intézet hallgatói összesen hét díjat hoztak el az idei OTDK-ról, az előbbieken kívül egy–egy második és harmadik helyezést, valamint még egy különdíjat.)

A Mestertanár Aranyérmeket novemberben vehetik át a díjazottak az OTDK-t lezáró kitüntetés-átadó ünnepi ülésen.