Mérnökök Trianonja

Szöveg és fotó: Kleinhappel Miklós | 2021.06.08.
Mérnökök Trianonja

A megye több pontjára tervezett összesen százegy emlékfából elültették az első nyolcat és emlékkövet lepleztek le Trianon százegyedik évfordulóján vasi mérnökök a Kőszeg melletti Abért-tónál, a gépészmérnöki képzés magyar és külföldi hallgatóinak, valamint oktatóinak aktív közreműködésével. Lenkai Nóra rektori biztos az egyetem nevében köszöntötte a résztvevőket.

A Vas Megyei Mérnöki Kamara (VMMK) elnöksége egy évvel ezelőtt elhatározta, hogy a békeszerződés századik évfordulójának fák ültetésével állítanak emléket, ám a koronavírus-járvány közbeszólt. Ezért úgy döntöttek, 2021-ben – a százegyedik évfordulón – százegy fát ültetnek el.

Az első fák, szám szerint nyolc juhar elültetésére június 5-én került sor, az Abért-tó Kőszeg felőli kerékpáros pihenőjénél. Ezeket ősszel követi majd a többi, mindegyiket mérnöki létesítmények mellett helyezik el.

A faültetés költségét a kamara állja, a területeket a GYSEV Zrt. és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság biztosítja.

A rendezvényen a házigazda nevében Nádor István, a VMMK elnöke beszédében elmondta, a kamara számára a történelmi emlékezés és a környezetvédelem egyaránt fontos, most összekötik a kettőt.

Mindenkinek megvan a maga Trianonja, emlékeztetett az elnök.

Nádor István a békeszerződés következményeiről ritkán hallott nézőpontból beszélt, amikor kifejtette, Trianon következtében sok mérnöki alkotást vesztett az ország. A számok sokkolóak: közlekedésépítő mérnökök, erdőmérnökök, bányamérnökök, vízmérnökök és gépészmérnökök munkája lett csaknem semmivé, amikor Magyarország elvesztette vasúthálózatának hatvankettő, közúthálózatának hatvanöt, faállományának nyolcvannyolc, ércbányáinak hetven, sóbányáinak, valamint feltárt szénhidrogén készleteinek száz, folyói vízerő-potenciáljának kilencvenöt, gyáriparának negyvenhét százalékát. A magyar mérnökképzés fellegvárai közül a selmeci mérnökképző akadémia és az akkor működésének megkezdése előtt álló temesvári műszaki egyetem is más ország területére került.

Az elnök köszöntötte az ELTE szombathelyi campusán tanuló gépészmérnököket, szavai szerint ők a mérnöki tudás és a Trianonra való emlékezés továbbvitelére is garanciát jelenthetnek.

Lenkai Nóra, a Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa beszédében Borhy László rektor üdvözletét és jókívánságait tolmácsolta, majd rámutatott, hogy a szombathelyi felsőoktatás léte és fejlődése a régióban alapvetően szükséges és döntő jelentőségű.

A rektori biztos hozzátette: az ELTE-hez 2017-ben csatakozott Savaria Egyetemi Központ erős pedagógusképzési hagyományokkal rendelkezik, de rugalmasan reagál a régió munkaerőpiacának igényeire, aminek egyik eredménye, hogy a campuson immár száz gépészmérnök szerzett diplomát a szak indulása óta.

Lenkai Nóra kiemelte, az ELTE szombathelyi hallgatói azt az útravalót kapják, hogy ne a diploma megszerzése legyen az elsődleges motivációjuk, hanem az, hogy az oklevél birtokában a társadalmat tudásukkal, valamint cselekvő akaratukkal egyaránt szolgálják.

„A Savaria Egyetemi Központ életében nagy jelentőséggel bír a társadalmi felelősségvállalás, külön projektet is indítottunk e célból, amely a segítéSEK nevet viseli. Ez az ünnepség is remek visszaigazolása tevékenységünknek, hiszen hallgatóink ezen a rendezvényen is az összetartozás jegyében vállaltak aktív szerepet. Ám az egyetem nem lehet önmagában sikeres, szükségünk van együttműködő partnerekre, olyan kiváló szakmai szervezetekre, mint a Vas Megyei Mérnöki Kamara. Köszönjük az eddigi közös munkát, és biztosítjuk önöket arról, hogy a jövőben is együtt gondolkozunk, cselekszünk társadalmunk jövője érdekében”

– hangsúlyozta a rektori biztos.

Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójának beszédében egyebek mellett elhangzott, hogy Trianon előtt Magyarország egy vízgazdálkodási egység volt, jelentős vízfolyásokkal rendelkezett a forrástól a torkolatig és maga rendelkezett felszíni és felszín alatti vízkészleteivel.

A békeszerződéssel vízügyi szempontból is megbomlott az egység: hazánk úgynevezett alvízi ország lett, vízkészletünk kilencvenöt százaléka a határokon túlról származik. Ennek a szétszakítottságnak a mai napig vannak szembetűnő következményei, másokon kívül a vízpótlás nehézségei, a Duna elterelése vagy az Ukrajnából és Romániából a folyókkal érkező sok hulladék.

Takács Ádám, a GYSEV személyszállítási igazgatója elmondta, 1872-es alapítása után csaknem fél évszázaddal a békeszerződés következtében államközi szerződésben rögzített feltételekkel jött létre a napjainkban is működő magyar–osztrák vasúttársaság, soproni központtal.

A fák elültetését követően leleplezték a trianoni emlékfasor ültetése alkalmából készült emlékkövet, Veres Gábor szobrászművész alkotását.

Básthy Béla, Kőszeg polgármestere ezt követően elmondott beszédében köszönetét fejezte ki a település fejlődését segítő mérnököknek, hozzátéve, hogy

a régi, nem elfelejtett nagyságok fognak erőt adni a jövő mérnök nagyságainak.

A rendezvényen közreműködött a Szombathelyi Erkel Kórus.

 

Mérnökök Trianonja

Mérnökök Trianonja

0

/

0

0

/

0