Megalakult a BDPK hallgatói képviselete

Szöveg és fotó: Kleinhappel Miklós | 2020.10.19.
Megalakult a BDPK hallgatói képviselete

A koordinátor és a biztosok megválasztásával megalakult az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának (EHÖK) Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) Helyi Képviseletének Képviselő Testülete.

Ezzel mérföldkőhöz érkezett a szombathelyi hallgatói képviselet, amely előtt már egy újabb, nem kevésbé jelentős cél lebeg.

A Savaria Egyetemi Központ (SEK) Dísztermében október 14-én megtartott alakuló ülésen Horváth Mihály elnök, Eszterhai Marcell elnökhelyettes, Varga Réka pályázatokért felelős alelnök, valamint az ülést levezető Szabó Tamás ellenőrző bizottsági elnök személyében képviseltette magát az ELTE Hallgatói Önkormányzatának vezetése. Ahogy jelen volt Lenkai Nóra rektori biztos, illetve Lenner Tibor, a BDPK igazgatója is, ezzel is jelképezve azt a campus vezetése és a hallgatók közöttük kialakult szimbiózist, amely az ELTE és a SEK házassága óta eltelt időszakot jellemezte.

Ismeretes, a két intézmény adminisztratív csatlakozása 2017 februárjában ugyan megtörtént, ám a folyamat ezzel korántsem ért véget. A vasi megyeszékhelyen található campuson 2018 nyarán alakult meg a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, amelynek Szervezeti és Működési Szabályzatát és képzési portfólióját idén júliusban fogadta el az ELTE Szenátusa. Ezzel sikeresen lezárult a Savaria Egyetemi Központ integrációja.

Az elmúlt három évben a hallgatók képviselői szintén ellátták feladataikat, ám a testület megalakulása eddig váratott magára, hiszen a helyi képviselet speciális az EHÖK struktúrájában.

„Ebben a hosszú folyamatban sok csatát kellett megvívnia a szombathelyi hallgatói önkormányzatnak is. De a munka nehezén túlvagytok”

– mondta köszöntőjében Horváth Mihály, egyúttal méltatva a helyi képviselet és a BDPK vezetése közötti partneri kapcsolatot, amely a sikeres integráció egyik záloga volt.

Az elnök kifejtette, a most felálló legfőbb döntéshozó testületnek az lesz a feladata, hogy meghatározza azokat az irányokat, amelyeket a BDPK hallgatói önkormányzata a jövőben követ.

„Végezzétek a munkátokat önazonosan, szorgalmasan, és soha ne tévesszétek szem elől, hogy a hallgatók érdekében tevékenykedtek”

– hangsúlyozta Horváth Mihály.

A koordinátor megválasztását a jelöltállítási időszakában érvényes jelölést szerzett, eddig megbízott elnökként ténykedő Hajas Ádám bemutatkozása előzte meg.

Ő programbeszédében elmondta, az ELTE-integráció és a BDPK létrejötte arra inspirálja, hogy olyan hökös csapatot toborozzon, „amilyen még nem volt Szombathelyen”, hiszen lehetősége lesz az eddigieknél nagyobb létszámmal működő, a feladatok megosztását jobban lehetővé tevő helyi képviseletet létrehozni.

 

Hajas Ádámra a megjelent tíz képviselő közül nyolcan igennel, ketten nemmel szavaztak, aki ezzel egy éves időtartamra megszerezte a koordinátori posztot.

 

 

A szavazást követően Lenkai Nóra szintén elismerő szavakkal illette a BDPK vezetésének az ELTE szombathelyi és budapesti hallgatói képviseletével kialakult gyümölcsöző kapcsolatát. A rektori biztos a közös munka eredményességét abban látja, hogy sikerült közösséget formálniuk mind Budapesten, mind Szombathelyen, és kifejezte a megkezdett út folytatásának szándékát.

Az ülésen a képviselők biztosokat is választottak.

 

A gazdasági biztosi posztra jelölést kapott Kovács Petra bemutatkozásában elmondta, pénzügyi tapasztalatai miatt érzi magát alkalmasnak a feladatra. Megválasztása esetén garantálja a BDPK helyi hallgatói képviseletének átlátható pénzügyi működését, illetve további források előteremtése is a céljai között szerepel.

A tanulmányi biztosi posztra jelölt Lang Márk arról beszélt, hogy a HÖK tagjaként úgy tapasztalta, a hallgatók sokszor annak ellenére nehezen igazodnak el a tanulmányi kérdésekben, hogy segítséget is kapnak ügyeik intézéséhez. Ő ezen kíván változtatni.

Az ösztöndíj biztosi poszton Molnár Dorottya folytatni kívánja az Ösztöndíj Bizottságban megkezdett munkáját, amelynek eredményeképp a papíralapú ügyintézést a közelmúltban felváltotta az elektronikus ügymenet, és már a BDPK hallgatói számára is elérhetővé vált a demonstrátori ösztöndíj.

    

A képviselők szavazatikkal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatták a jelölteket, akik ezzel a koordinátorhoz hasonlóan egy éves időtartamra kaptak mandátumot.

A képviselők egyhangúlag igennel szavaztak a következő napirendi pontról, a biztosok munkáját segítő referensekkel kapcsolatos pályázatok kiírásáról is.

Bár koordinátor és a biztosok megválasztásával mérföldkőhöz érkezett a szombathelyi képviselet, a hallgatói önkormányzat előtt már egy újabb, nem kevésbé jelentős cél lebeg.

Horváth Mihály bejelentette: az EHÖK olyan új szervezeti koncepción dolgozik, amelynek céljai között szerepel, hogy hasonlóan az ELTE más kari hallgatói képviseleteihez, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ hallgatói önkormányzata is részönkormányzattá váljon. Ez a jelenleginél nagyobb önállósággal és szélesebb jogkörökkel jár majd együtt, fejtegette Horváth Mihály, hozzátéve, a frissen megválasztott tisztségviselők számára a következő egy év lesz az új kihívásokra történő felkészülés ideje.

Megalakult a BDPK hallgatói képviselete

Megalakult a BDPK hallgatói képviselete

0

/

0

0

/

0