Lezajlott a Savaria történelemverseny országos döntője

Bakó Balázs; Fotó: SRPSZKK | 2021.04.27.
Lezajlott a Savaria történelemverseny országos döntője

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ (SRPSZKK) a 2020/2021. tanévben rendezte meg huszonkettedik alkalommal a 9–10. évfolyamos tanulók Savaria országos történelem tantárgyi versenyét.

A verseny idei témája a 9. évfolyamnak egyetemes történelem az ókortól 1492-ig; A magyarság története a kezdetektől 1382-ig; a 10. évfolyamnak Kr. e. VI. századtól 1844-ig volt. A hagyományoknak megfelelően három fordulóban terveztük és rendeztük meg a versenyt: iskolai, megyei/fővárosi és országos forduló.

A versenybizottság a verseny kiírását 2020 szeptemberében tette közé, majd elkezdődött a felkészülés, a feladatok készítése, a jelentkezések összesítése. A verseny iskolai és megyei fordulói írásbeli feladatból álltak, amelyet az országos versenybizottság állított össze.

A verseny célja, hogy a tehetséges diákoknak lehetőséget biztosítson tudásuk rendszerezésére, elmélyítésére és bővítésére, ugyanakkor a használható tudás irányába mozdítsa el a hazai történelemtanítást.

Így a felkészülés során nemcsak hagyományos írott, hanem például elektronikus források (filmrészletek stb.) feldolgozását is kértük. Mindezek alapján olyan feladatsorokat kell a versenyzőknek megoldani a verseny során, amely az ismeretközpontú gondolkodást a kreativitással, logikus gondolkodással vegyíti.

Az iskolai fordulón a versenyzők saját iskolájukban vehettek részt és az értékelés is a szaktanárok közreműködésével történt a helyszínen. A következő fordulóba a legalább 70%-os eredményt elérő diákok jutottak.

A második fordulót a hagyományostól eltérő módon kellett ebben a tanévben szervezni a járványhelyzet miatt. A diákok ebben a fordulóban is a saját iskolájukban teljesítették a kitűzött feladatot, oldották meg a megyei forduló feladatsorát. A dolgozatok értékelésére Szombathelyen kellett összeállítani egy gyakorló tanárokból álló teamet, amelynek tagjai rövid határidővel, magas színvonalon javították ki a dolgozatokat. A megyei és fővárosi fordulók eredményei alapján az országos versenybizottság a legjobb teljesítményt elért tanulókat hívta meg az országos döntőre.

Az országos döntőt a tavasz folyamán a járványhelyzet miatt a részvevők egészségének védelme érdekében az SRPSZKK a hagyományostól eltérő módon bonyolította le. A döntőt az eredeti időpontban, április 23-án tartottuk meg online, távolléti szóbeli felelet formájában. A diákok egy csütörtök délutáni online megnyitó és próbahívás után pénteken otthonukból vagy iskolájukból csatlakoztak a Szombathelyen összegyűlt zsűrikhez az online térben és adtak számot tudásukról.

A zsűrik tagjai voltak: Varga Szabolcs, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa, Bánhidiné Balogh Éva mesterpedagógus, középiskolai tanár, Száray Miklós kutatótanár, tankönyvszerző, középiskolai tanár, Érsek Attila kutatótanár, középiskolai tanár.

Az idei tanévben az első kategóriában 125, a második kategóriában 110 iskola vett részt a versenyen, 1949 fő indult az iskolai fordulón. A megyei fordulókon 9. évfolyamon 139, 10. évfolyamon 247 versenyző vett részt. A megyei forduló eredménye alapján a két kategóriában az országosan legjobb teljesítményt nyújtó 18 – 18, összesen 36 tanuló jutott az országos döntőbe.

A versenyzők alapos felkészültségről tettek bizonyságot mind az írásbeli, mind a szóbeli fordulóban. A teljesítmények értékelése során a zsűri megállapította, hogy a diákok elsősorban a kifejezőkészség, a forráshasználat, a kritikai gondolkodás, a térben való tájékozódás területén tudnak még tovább fejlődni, de ismereteik jóval meghaladják kortársaikét. A verseny feladatai segítik az érettségire, az OKTV-re és más versenyekre való felkészülést.

A döntő részvevőinek teljesítménye alapján az ország egyik legszínvonalasabb, ugyanakkor kihívást is jelentő történelem versenye a Savaria, ezért valamennyi diák büszke lehet az elért eredményére. Komoly kihívást jelentett a járványhelyzet a versenyszervezésben, de úgy látjuk, hogy a lebonyolítás újonnan kialakított módja biztosította a szabályszerű, egyenlő esélyeket nyújtó versenyzést.

Reméljük, hogy a verseny a jövőben is folytatódhat. Munkánk eredményességét mutatja, hogy az OKTV versenyen évről-évre eredményesen szerepelnek azok a tanulók, akik a Savaria történelem versenyen már sok tapasztalatot szerzetek.

Versenyszervezői szempontból ismét kihívásokkal teli, de sikeres versenyévet zárhattunk. A részvevők által adott pozitív visszajelzések megerősítettek bennünket abban, hogy a versenyre szükség és igény van.

A megyei fordulók első három helyezettje oklevelet kapott elismerésül. A döntő minden résztvevője és felkészítő tanáraik az oklevél és emléklap mellett értékes könyvjutalomban részesült.