Lendületben a szombathelyi pályázat

Gyurácz József; Kép: ELTE TTK Savaria Biológiai Tanszék (archív) | 2018.07.19.
Lendületben a szombathelyi pályázat

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán című pályázati tevékenység egy éve Szombathelyen

2018 júniusában letelt a projekt első éve, túl vagyunk az első mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai elvárások teljesítésén is. Az első mérföldkőnél kötelezően elvárt indikátor (a felsőoktatásban történő bennmaradást segítő programban részt vettek száma) értéket (5 fő) többszörösen teljesítettük. A SEK képzéseiben résztvevő hallgatók közül ezidáig 33 fő vett részt a pályázat keretében szervezett, felsőoktatásban történő bennmaradást segítő programjainkban. Ezek egyike szorosan kapcsolódott a 2018 szeptemberében indult képzések tanterveinek átdolgozásához, amelynek során bevezettük az úgynevezett kritériumtantárgyakat. E tantárgyak kurzusain a hallgatók minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy rendelkezzenek a további tantárgyak sikeres teljesítéséhez szükséges alapvető tudással. A projekt során kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők és a nehéz szociális helyzetben lévő hallgatóinkra. Támogatásukra kidolgoztunk egy tanulmányi ösztöndíj szempont- és pontrendszerét, amelynek alapján egy hallgató havi harmincezer forintos támogatásban részesülhet. Az ösztöndíjra jövő félévtől pályázhatnak diákjaink a Neptun-rendszeren keresztül, amelyet a jogosultság megfelelő igazolása alapján egy tanulmányi félévre nyerhetnek el, és minden félévben újra pályázhatnak. A pályázat támogatásával az Egyetemi Sportiroda munkatársai számos népszerű sportprogramot (pl. E-sport edzések, házi kispályás labdarúgó és asztalitenisz bajnokság stb.) szerveztek hallgatóink részére és koordinálták a hallgatók Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon történő részvételét.

A pályázat keretében az ELTE-képzések tanterveinek helyi adaptációját és átalakítását folyamatosan végzik a SEK intézetei, tanszékei, különös tekintettel a történelmi jelentőségű, osztatlan középiskolai tanárképzés szakjainak szombathelyi indítására 2018-ban. A képzések fejlesztéséhez szükséges új oktatók felvételét az érintett intézetek, tanszékek előkészítették. A SEK gazdasági képzési területéhez kettő, a pedagógia tanításához egy új oktató alkalmazása már 2018-ban megvalósul, de az informatikai képzés, a matematika- és fizikatanári képzések is új oktatókkal gyarapodhatnak a közeli jövőben.

A könyvtári szolgáltatások fejlesztését a pályázat ütemtervének megfelelően végzi a SEK Könyvtára. Folyamatosan zajlik a szakdolgozatok digitalizálása, az ALEPH integrált könyvtári rendszer adatbázis struktúrájának és az adatbázisok konverziójának tervezése, a digitális archiválási rendszer követelményeinek előkészítése. 2017 szeptemberében egy teljesen új alapokra helyezett könyvtári honlap fejlesztése kezdődött el az ELTE Informatikai Igazgatóságnál igényelt domain név alatt (sekkonyvtar.elte.hu). A honlap akadálymentes verziójának kialakítása megtörtént, amelynek mértéke egy panel segítségével vezérelhető.

A 2018-tól tervezett e-learning és idegennyelvű tananyagok kidolgozásában, az egyetemi oktatók informatikai és pedagógiai képzésében, valamint a szakmai idegennyelv oktatásával kapcsolatos programjaink megvalósításában részt vevő kollégáinkkal megkötöttük a szerződéseket és beszereztük a tevékenységükhöz szükséges számítógépeket.

A „Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” programunk keretében a Savaria Biológiai Tanszék 2018 májusában erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és szlovéniai magyar nyelvű biológiatanár-képzéssel foglalkozó társintézmények oktatóival és hallgatóival együtt egy nagyon sikeres közös terepgyakorlatot rendezett a Fertő-Hanság Nemzeti Park működési területén. A nemzetközi programról a Duna Televízió készített riportot.