Különleges konferencián tartott előadást dr. Katona Attila

Kleinhappel Miklós | 2018.04.22.
Különleges konferencián tartott előadást dr. Katona Attila

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és az egyetem szabadegyeteme Budapesten dr. Bernstein Béla főrabbi születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferenciát az elmúlt héten. Ezen dr. Katona Attila, a Savaria Történelem Tanszék egyetemi docense dr. Bernstein Béla szombathelyi éveiről beszélt, „…a vallásosság és a hazaszeretet oly két kincse az embernek, mely egymás értékét csak növeli…” címmel.

A konferencia egyediségét az adta, hogy együtt először vázolták fel a főrabbi életét és tevékenységét szombathelyi, nyíregyházi és budapesti kutatók – tehát azoknak a városoknak a szakemberei, amelyek szorosan kötődnek dr. Bernstein Béla életéhez.

Dr. Katona Attila felidézte, dr. Bernstein Béla 1868. január 7-én Várpalotán született. A fővárosi Rabbiképzőben végzett 1892-ben, ebben az évben lett rabbi Szombathelyen, egészen 1909-ig élt és tevékenykedett a városban, majd Nyíregyházára került. A vasi megyeszékhelyen még neológ közösségnek volt a tagja, később a status que ante közösség lelki vezetője lett. Modern konzervatívként identifikálta magát, célja a vallásosság és a hazafiság kombinációjára épülő új magyar zsidó identitás megteremtése volt, ezt a feladatot kívánta szolgálni iskolapolitikájával, történetírói tevékenységével és publicisztikai munkájával. 1944-ben Auschwitzban halt mártírhalált.