Klinikai pszichológusokat képeznek Szombathelyen

PPK | 2022.01.07.
Klinikai pszichológusokat képeznek Szombathelyen

2021 ősze óta Szombathelyen is lehet az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) pszichológia mesterszakán tanulni. A hallgatókat a szak nemzetközi rangjához illően felkészült oktatógárda várja, akik a hallgatók igényeihez igazodva kínálnak lehetőségeket, például az R programozás vagy a művészetterápia elsajátítására. Emellett a mesterképzés oktatóinak kutatási projektjeibe – a csecsemők viselkedésén át az autizmus kutatásáig – a hallgatók is bekapcsolódhatnak, a szakmai gyakorlatot pedig a helyi partnerintézményekben végezhetik.

A nemrég megjelent 2022-es Times Higher Education rangsor az ELTE PPK pszichológia képzését a világ 250 legjobbja közé helyezte. Ez a magas színvonalú képzés 2020 óta már nemcsak Budapesten, de Szombathelyen is elérhető. Az alapképzést már az első meghirdetéskor jelentős érdeklődés övezte: a többszörös túljelentkezés mellet 52-en nyertek felvételt a szakra. A 2021-es felvételi időszakban a jelentkezők és a felvettek száma is emelkedett, és az igényeknek megfelelően javult a képzés infrastruktúrája is: a pszichológia szakcsoport oktatógárdája saját épületbe költözhetett, és a Savaria Egyetemi Könyvtár pszichológiai gyűjteményét is tudatosan gyarapította a PPK.

A HALLGATÓK IGÉNYEIHEZ IGAZÍTVA

A mesterszakon jelenleg klinikai és egészségpszichológia specializáción lehet diplomát szerezni. Az oktatók közül kiemelt szerep jut a specializáció tárgyainak oktatásában Nagy Beáta Magdának, aki klinikai szakpszichológusként és aktív kutatóként is segíti a hallgatókat a gyakorlati tárgyak széles skálájának elsajátításában. Alkalmazott fókuszú óráin a pszichopatológia kérdéseivel és a pszichodiagnosztika (kérdőívek és projektív tesztek felvételének és értékelésének) módszereivel találkozhatnak a hallgatók. Emellett oktat mentális elsősegélyt, mindfulnesst és kognitív viselkedésterápiás alapismereteket is.

Pachner Orsolya szakfelelős óráin a hallgatók a pszichológia alapterületeiben mélyülhetnek el mesterfokon, olyan témákon keresztül, mint az etika vagy a pályaszocializáció. Saját szakmai tapasztalatával összhangban Pachner Orsolya autizmussal és családterápiával kapcsolatos órákat is tart.

Aranyi Gábor, akitől főleg módszertani ismereteket sajátíthatnak el a hallgatók, kiemelte: a szombathelyi képzés családias jellege jó lehetőséget ad arra, hogy az órákat minél inkább a hallgatók igényeihez tudják igazítani. Példaként említette, hogy a hallgatók szerettek volna R programozást tanulni a statisztika gyakorlat keretein belül, így ezt is beépítették a tananyagba. Ez csak egy a számos példa közül, amely azt mutatja meg, hogyan tudják az oktatók a különböző szintű képzéseken tanuló diákok igényeit figyelembe véve alakítani a képzést.

Már az alapszakosok körében is népszerűek a változatos témákat felölelő gyakorlatfókuszú órák. Ezek egyikét Hont-Gáspár Anita tartja, aki jelenleg a művészetterápia hatásmérésének témakörében folytat doktori tanulmányokat. Vezetésével a mesterszakos hallgatók is megismerkedhetnek majd a képzőművészet-terápia gyakorlati kérdéseivel.

SZAKMAI GYAKORLÓHELYEK HELYBEN

A klinikai- és egészségpszichológiára specializálódó képzésen számos lehetőség adódik arra is, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alkalmazott pszichológia részterületeivel, és hogy a megszerzett elméleti tudást átültessék a gyakorlatba. Az egyetem és az oktatók számos ponton kapcsolódnak a helyi ellátórendszer intézményeihez, amelyek gyakorlati lehetőségekkel is várják a mesterszak hallgatóit.

Az ELTE PPK a meglévő kapcsolatok ápolása mellett folyamatosan alakít ki új együttműködéseket. Jelenleg a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal állnak szerződésben, az őszi félévben a kórház Intaházán található pszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs osztálya fogadott hallgatókat a mesterképzésről. A következő félévben a kórház szombathelyi telephelyén lesz lehetőség szakmai gyakorlatot végezni. A gyakorlatot nemcsak kórházban, de akár a Szentgotthárdi Szakosított Otthonban is végezhetik a hallgatók. Ezen kívül több, környékbeli településen található kórházzal is szeretnének a jövőben együttműködéseket kialakítani, például Zalaegerszegen, hogy a gyakorlatozók minél szélesebb palettáról tudjanak választani.

AKTÍV RÉSZVÉTEL A KUTATÁSOKBAN

Az ELTE PPK szombathelyi képzéseinek hallgatói nemcsak az órákon és a szakmai gyakorlaton sajátíthatnak el magas szintű szakmai tudást, de akár az Alkalmazott Pszichológia Kutatócsoport munkájába is bekapcsolódhatnak. A csoport vezetője, Aranyi Gábor kiemelte, hogy saját kutatási érdeklődése, az ember-számítógép interakció vizsgálatán túl a csoport többi tagjával is aktívan kooperál a gyakorlati fókuszú projektekben. 2021 februárjában jelent meg Aranyi Gábor és Pachner Orsolya közös cikke, amelyben az autizmus spektrum zavarral élő fiataloknak a távolléti oktatás okozta nehézségeivel kapcsolatos kutatási eredményeket foglalták össze.

Pachner Orsolya családterapeutaként is foglalkozik az autizmus témakörével, így a világ különböző országaiból származó eredmények bemutatása mellett a kutatók saját tapasztalatokat is be tudtak építeni a publikációba.

A csoport tagjai kutatják a terápiás helyzet online térbe való átkerülésének hatásait, amelynek összehasonlító vizsgálatára kiváló alkalmat teremtett az, hogy a járványhelyzet miatt sok terápiás kapcsolat ideiglenesen az online térbe került, majd a járvány enyhülésével újra élőben zajlott. Emellett főként szombathelyi diákok bevonásával bekapcsolódnak abba a kutatási irányba is, amely a távoktatás hatásait méri fel.

A kutatócsoportban nemcsak felnőttekkel és fiatalokkal, de csecsemőkkel is végeznek vizsgálatokat. Jelenleg Pergelné Remete Eszter vezetésével az okostelefonoknak anyák és csecsemőik interakciójában elfoglalt helyéről zajlik kutatás, illetve egy csecsemőgondozással kapcsolatos kérdőív validálásán is dolgoznak, amelyben a hallgatóknak is aktív szerep jut. Pergelné Remete Eszter hangsúlyozta, hogy az érdeklődő hallgatók egy rövid felkészítés után már találkozhatnak a vizsgálati személyekkel, részt vehetnek a gyakorlati adatgyűjtésben, és szerezhetnek saját tapasztalatot a kutatás minden területén. Arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a hallgatók saját ötleteiket, kérdéseiket is be tudják csatornázni a közös tudományos munkába, ebben az oktatók igyekeznek minél jobban támogatni őket, emelte ki a PPK adjunktusa. Mint hozzátette, a kutatások során mindig törekednek arra, hogy az eredményeket vissza lehessen ültetni a gyakorlatba, ezzel formálva az alkalmazott pszichológia jelenlegi módszereit.


Aranyi Gábor hangsúlyozta: ha a diákok Szombathelyen szeretnének akár alap-, mester- vagy PhD-szinten tanulni, annak semmilyen szakmai vagy infrastrukturális akadálya nincsen.

 

A kar szombathelyi oktatói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hallgatók minél magasabb minőségű oktatásban részesüljenek, és minél több lehetőség nyíljon meg előttük, akár a gyakorlati pszichológia, akár a kutatás iránt érdeklődnek.


A szombathelyi Pedagógiai és Pszichológiai Intézetben induló képzésekről a PPK nyílt hetén, 2022. január 17. és 21. között, ennek keretében a szombathelyi pszichológia mesterszakról 20-án 16 órától (Facebook-esemény), valamint a január 26-i szombathelyi nyílt napon tájékozódhatnak részletesebben.