Kiemelkedő szombathelyi sikerek

A XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai szekciójában

Némethné dr. Tóth Orsolya | 2019.04.25.
Kiemelkedő szombathelyi sikerek

Sikeresen szerepeltek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai szekciójában az Eötvös Loránd Tudományegyetem  Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ hallgatói.

 A szekció országos döntőjére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, Esztergom városában került sor. Közel 160 írásos pályaművet értékelt előzetesen a zsűri, majd ezt követően 22 tagozatban tudományos előadásokkal prezentálták a konferencián részt vevő versenyzők újító elképzeléseiket.

A rendezvényen az ELTE Savaria Egyetemi Központ 5 hallgatója mutathatta be pályamunkáját. Mindannyian díjjal érkezhettek haza, és ez az OTDK-k történetében is kimagasló szombathelyi sikernek számít.

I. helyezést ért el Andor Orsolya (BDPK) - tanító szakos hallgató a „Mozgásos gyakorlatok gyűjteménye a gondolkodási képesség fejlesztéséhez” c. előadásával. A prezentáció a Tanulási területek integrációja tagozatban hangzott el.

Konzulens tanára Némethné dr. Tóth Orsolya egyetemi docens (PPK STI).

II. helyezett lett Hollósi Johanna (BDPK) - tanító szakos hallgató „A Kodály koncepció alkalmazása a mindennapos testnevelés keretében” c. előadásával, amit a „Művészeti nevelés” tagozatban mutatott be.

Konzulens tanára Némethné dr. Tóth Orsolya egyetemi docens (PPK STI).

Szintén II. helyezést ért el Iszak Martin (BDPK) technika, életvitel és gyakorlat – történelem osztatlan tanárszakos hallgató a „A technikai műveltség fejlesztése programozható robotok alkalmazásával” c. előadásával. Az előadás az „Alternatív fejlesztési módszerek” tagozatban hangzott el.

Konzulens tanára dr. Nemes József egyetemi docens (IK).

Különdíjas lett Koroknai Szandra (BDPK) - tanító szakos hallgató „C6 in school – módszertani útmutató. Egy lehetőség 8-12 éves tanulók kommunikációs kultúrájának fejlesztésére az internetes nyelvhasználatról készült felmérés eredményei alapján” c. pályaműve, amit ő is az „Alternatív fejlesztési módszerek” tagozatban prezentált.

Konzulens tanára dr. Koós Ildikó egyetemi adjunktus (PPK PPI).

Különdíjjal jutalmazta a bírálóbizottság Siska Flóra (BDPK) biológia – környezettan osztatlan tanár szakos hallgató az „Orális egészség a fiatal korosztályokban” c. munkáját. A konferencián hallgatónk a „Mozgáskultúra és egészségnevelés” tagozatban mutatta be előadását.  

Konzulens tanára dr. habil. Skribanek Anna egyetemi docens. (BDPK).

„A szekcióba olyan pályamunkákat vártunk, amik korszerű módszertani elképzelésekkel felelnek a XXI. század tanulási- és tanítási kihívásaira; maximálisan szem előtt tartják a napjainkra megváltozott oktatási környezet lehetőségeit, lépést tartanak a z-generáció és alfa-generáció információszerzési igényeivel, megváltozott tanulási szokásaival.

A beérkezett módszertani innovációk, kipróbált tananyagfejlesztések a kisgyermekkori neveléstől a felsőoktatás tanulástámogatásig bezárólag képesek megújítani az oktatás színterein jelen lévő szakmódszertani kultúrát: például különféle e-eszközök használatát emelik be a tanítás/tanulás folyamatába, de úgy, hogy közben szaktudományukban mélyek, és figyelnek a tanulók életkori sajátosságaira is. Az elkészült pályaművek korszerűen játékos, társas élményt adó, mozgásos – művészi – vagy éppen stratégiai játékokra emlékeztető tanítási módszereket használnak. Ezek a fejlesztések átívelnek egyes tudományterületek határain, így a tanulók gyakorlati, életszerű és érdekes saját tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan lehet a már meglévő tudásukat integrálni, rendszerezni, tettekre váltani akár önállóan, akár csapatmunkában. Mind a módszertanok, mind a tudástechnológia számára kiemelt értéket hordoztak azok a pályamunkák, amik saját szaktudományuk szempontjából is mélyen megalapozottak, és erre a tudományos alapra építve alkottak saját (!) innovatív fejlesztéseket; sőt ezeket a fejlesztéseket meg is valósították, valós oktatási környezetben kipróbálták és a tapasztalatokra reflektálni is képesek. Büszkén emelem ki, hogy az OTDK TTT szekció előadásain olyan hallgatók mutatkoztak be, akik a pedagógus pálya iránt mélyen elkötelezettek, módszerekben kimagaslóan újító szemléletűek és tudományos alaposság igényével felvértezettek” – nyilatkozta dr. Koós Ildikó, adjunktus (ELTE PPK, PPI - Szombathely), aki zsűri elnökként vett részt az Anyanyelvi nevelés, valamint a Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban tagozatok OTDK TTT bíráló bizottságának munkájában.