Két szakmai konferencián vett részt Agócs Nándor

Dr. Kalocsai Péter | 2022.05.30.
Két szakmai konferencián vett részt Agócs Nándor

Ausztriában rendezték meg 2022. május 16. és 20. között a 17. Nemzetközi kollokvium a római provinciális művészetről /17th International Colloquium on Roman Provincial Art/ szakmai rendezvényt, amely az idei éveben a „Zeit(en) des Umbruchs” /Az átalakulás időszaka(i)/ tematikus címet kapta.

A rangos és nagymúltú konferenciasorozat a provinciális római szobrászati emlékek, kőfaragványok kutatása kapcsán elért új eredmények ismertetésének egyik legfontosabb nemzetközi fóruma. A konferencia szervezői a nemzetközi tudományos élet elismert szereplői: Österreichische Akademie der Wissenschaften – Österreichisches Archäologisches Institut; Univ. Wien – Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik; Univ. Wien –  Institut für Klassische Archäologie; Landessammlungen Niederösterreich – Archäologischer Park Carnuntum. A 24 országból érkező összesen 104 résztvevő közül Magyarországot kizárólag a Tekercs a kézben OTKA-kutatócsoport három tagja, köztük Agócs Nándor, a Történelem Tanszék adjunktusa képviselte.

Az első három napot Bécsben töltötték, a rendezvénynek a Bécsi Egyetem főépülete biztosított helyszínt a „Kleiner Festsaal” nevű barátságos, ám igen reprezentatív termében. Az értékes előadások mellett a program részét képezte a bécsi Römermuseum megtekintése is:  konferencia az utolsó két napra Hainburgba költözött, ahol az egykori dohánygyárból kialakított „Kulturfabrik” rendezvényközpontban hangzott el a kutatócsoport közös előadása Representations of scrolls on funerary reliefs in the Danubian provinces / Tekercsábrázolások a dunai tartományok síremlékein/ címmel. A nagy érdeklődést kiváltó prezentációt élénk, inspiráló diszkusszió követte. Az utolsó napon lehetőségünk nyílt a mintegy 4000 négyzetméteren elterülő Carnuntum Régészeti Park meglátogatására is.

Többszörös halasztás után 2022. május 19 és 21. között végre megrendezték Pécsett a XIV. Magyar Ókortudományi Konferenciát, amely a magyar ókortudomány kétévente tartott legfőbb fóruma. A háromnapos rendezvényen száznál is több előadás hangzott el, a Tekercs a kézben OTKA-kutatócsoport egy külön szekciót kapott. Ennek keretében Agócs Nándor A pannóniai tekercsábrázolások lehetséges értelmezései címmel tartott előadást.