Két online kötet látott napvilágot

Kleinhappel Miklós | 2020.10.07.
Két online kötet látott napvilágot

Két online kötet jelent meg a Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék egy-egy oktatójának szerkesztésében a közelmúltban.

Az egyik hallgatói műhelytanulmányokat, a másik az új koronavírus-járvány gazdasági, társadalmi és egyéni hatásait boncolgató írásokat tartalmaz.

Szombathelyen immár két évtizede van jelen közgazdászképzés. A gazdaságtudományi szakokon a hallgatók gyakorlatorientált mikrogazdasági ismereteket sajátíthatnak el.

Bár a vasi megyeszékhelyen üzleti típusú képzés folyik, az oktatók sokrétű tudományos tevékenységet folytatnak, amelyet konferenciarészvételek, tanulmányok és kötetek sora bizonyít, és diákjaik érdeklődését is igyekeznek felkelteni a tudományos munka iránt.

Hogy utóbbi törekvésük sem eredménytelen, annak legfrissebb példája a tanszéki kiadásban és Juhász Zita adjunktus szerkesztésében megjelent, hallgatói műhelytanulmányokat felvonultató Szárnypróbálgatások a gazdaságtudomány területéről című gyűjtemény.

A kötetben hat hallgató tudományos munkája kapott helyet, amelyek között a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat vizsgáló kutatási eredményekről, a munkaerőpiac és az adózás összefüggéseiről, valamint a fiatalok divattermék fogyasztásának trendjeiről épp úgy lehet olvasni, mint az Opel termékportfóliójának és az emberi tényező és egy gyógyfürdő identitása közötti kapcsolat elemzéséről.

A könyv előszavában olvasható, hogy a Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék hallgatói szívesen vállalnak közös munkát az oktatókkal, bekapcsolódnak kutatási témáikba, részfeladatokat végeznek, konferenciákon előadással szerepelnek.

„A kötetben szereplő írások hallgatóink önálló munkái, amelyek elkészüléséhez oktatói közösségünk biztatást, inspirációt és szakmai segítséget nyújtott. A hallgatói elkötelezettség példájaként hallgatóink szakkollégium alapítását határozták el, amelynek alapítása, működésének előkészületei folyamatban vannak”

– áll az előszóban.

A másik, Globális kihívás – lokális válaszok című kiadványban negyvenkét szerző harminchat tanulmányban ír az új típusú koronavírus-járvány gazdasági, társadalmi és egyéni hatásairól.

A Kovács László egyetemi docens szerkesztette, Savaria University Press által kiadott ötszáz oldalas kötetben hazai és külföldi kutatók, oktatók, doktoranduszok és hallgatók – közöttük az ELTE szombathelyi oktatóival – nyújtanak gyors, de átfogó képet egyebek mellett arról, hogy a járvány első hulláma következtében miképp változtak meg a fogyasztási szokásaink, az oktatásban dolgozók mindennapjai, hogyan reagált a társadalom a kialakult helyzetre, milyen hatással volt a pandémia a kiválasztott gazdasági ágazatokra és a kommunikációs mintáinkra.

A könyvben megtalálható publikációk három csoportra oszthatók.

Egy részük a járvány kapcsán kialakult helyzet egyes aspektusait mutatja be, tudományos igényességgel.

Mások az elmúlt hónapokban azokat a szép számmal felhalmozódott tapasztalatokat és gyakorlatokat osztják meg, amelyek nem feltétlenül a korábbi paradigmákra építenek, illetve nem illeszkednek hozzájuk, és nem is azok ismeretében vagy továbbgondolásaként jöttek létre, hiszen 2020 tavaszán új helyzetekkel találkoztunk szinte az élet valamennyi területén.

A publikációk harmadik típusába a közelmúlt eseményeinek személyes megélését leíró szövegek tartoznak, szemléltetve, hogyan hatottak az események a magánemberre, amelynek felborultak a mindennapjai és a rutinjai.

A kötetek letölthetők a Savaria Egyetemi Központ weboldaláról ITT.