Két konferencián adott elő Katona Attila

SEK | 2021.10.07.
Két konferencián adott elő Katona Attila

Szombathelyen az Őrvidékházban rendezték 2021. szeptember 28-án a Lehár 145 emlékkonferenciát, amelyen Katona Attila a Történelem Tanszék docense is előadott.

Katona Attila előadásában megfogalmazta, hogy Lehár Antal ezredes meghatározó szerepet játszott 1919 nyarán és őszén Magyarország stabilitásának megteremtésében. Az általa irányított katonai egységnek, ismertebb nevén a Lehár-dandárnak köszönhető nemcsak a nyugat-magyarországi közrend biztosítása, hanem a megszálló román csapatok kivonulását követően a magyar kormány hatalmának kiterjesztése is a tiszántúli területekre. Számtalan olyan pillanata volt, amelyben egy más, akaratos döntéssel alapjaiban befolyásolhatta volna a konszolidáció menetét az országban, de szerepfelfogása ezt megakadályozta. Tudniillik katona akart maradni, következetes legitimista magatartása pedig az első királyjárást követően megpecsételte további karrierlehetőségét.

 

Lobbizás, érdekérvényesítés és hatalmi befolyásolás Vas vármegyében címmel rendezte meg a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára a XXXVIII. Levéltári napját 2021. október 6-án. A konferencia elnöke Kalocsai Péter, a Történelem Tanszék vezetője volt. Katona Attila itt elhangzott előadása a Lobbizás a szombathelyi köz- és felsőoktatásért címet viselte. A fejtegetés a társadalmi alrendszerben zajló lobbizás formáiról, specifikumairól szólt. Miben más az itt zajló tevékenység a másutt zajló mechanizmusoktól. Az első felében a tapasztalatok összegzése szerepelt, hogy aztán egy-két egyébiránt hol sikeres, hol sikertelen felsőoktatási, de főleg közoktatási történet alapján érzékelhető, látható legyen a rendszer. Természetesen kihangsúlyozva, hogy a folyamat nehezen követhető, hisz az érintettek nem tartották fontosnak, célszerűnek a tevékenység írásos rögzítését, így nagyban hozzájárultak a városi legendaképzésekhez.