Kárpát-medencei oktatási tér a Biológiai Tanszék részvételével

SEK | 2021.05.16.
Kárpát-medencei oktatási tér a Biológiai Tanszék részvételével

A tanszék a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Babeș-Bolyai Tudományegyetem által rendezett Biológia Szekciójában, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rendezésben megvalósult 15. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián is képviseltette magát.

Az EFOP-3.4.3-16 program egyik általános stratégiai célja

„Az egységes kárpát-medencei oktatási tér kialakításának elősegítése, ami javítja a határon túli magyarság értelmiségének reprodukcióját, fékezi a közösségek asszimilációját, migrációját”.

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 azonosító számú pályázat keretében a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) szakmai programjának egyik kiemelt feladata a kárpát-medencei magyar nyelvű biológiatanár-, illetve biológusképzést végző felsőoktatási intézmények oktatóinak és hallgatóinak együttműködésének erősítése, melynek helyi koordinátora Szinetár Csaba.

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia Szekciójának a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem adott otthont május 1–3. között, virtuális térben.

A rendkívül színvonalas rendezvényen a BDPK négy hallgatója tartott előadást és szerzett egy életre szóló pozitív élményt és hasznos tapasztalatokat: Majerhoffer Nóra (témavezető: Dani Magdolna, Köbölkuti Zoltán Attila /ERTI/), Rauch Enikő (témavezető: Kovács Zsolt), Takács Péter (témavezető: Gyurácz József) és Fejes Fruzsina (témavezető: Dani Magdolna, Cseke Klára /ERTI).

A 15. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rendezte meg a Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) program keretében május 14-én, ugyancsak a világhálón keresztül. A konferencián a szombathelyi biológiatanár képzést Gyurácz József képviselte, mint bíráló, és mint az Agrártudományi, Biológia és Kémia Szekció zsűrijének tagja.