Kari kitüntetést kaptak

Kleinhappel Miklós – Fotó: PPK | 2020.09.11.
Kari kitüntetést kaptak

Az ELTE öt egykori és jelenlegi szombathelyi oktatója, valamint egy pedagógushallgatója részesült kitüntetésben a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) összmunkatársi értekezletén, Budapesten.

A szeptember 8-án megtartott rendezvényen Demetrovics Zsolt dékán egyetemi tanári kinevezéseket, valamint kari kitüntetéseket adott át az ELTE PPK kiemelkedő munkát végző oktatóinak, kutatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak.

A szombathelyi kitüntetettek közül négyen Pro Progressio Eruditionis Díjat vehettek át. Az elismerés annak a karon oktatási feladatot ellátó személynek adományozható, aki oktatási tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a kari tanítás-tanulás megújításához, magas minőségéhez.

Pro Progressio Eruditionis Díjban részesült Bokor Judit, aki sportszakemberek nemzedékeit kinevelve végezte magas színvonalú oktató, szakfejlesztő és sportszakmai tevékenységét 2017. decemberi nyugdíjba vonulásáig. Kocsis Csabáné, méltatása szerint két évtizedes lelkiismeretes, empatikus és innovatív oktató munkájáért, valamint mert nagy szakmai gyakorlati tapasztalatainak átadásával jelentős mértékben hozzá járult a testnevelő tanárképzés egészségszemléletű megújításához. Nádasiné Sipos Zsuzsanna példaértékű oktató, szakfejlesztő és sportszakmai tevékenységéért, 1981-től folyamatosan, magas színvonalon végzett szakmai munkájáért. Simon Katalin, akinek munkája példaértékű a tanításban, az oktatási dokumentumok, segédanyagok összeállításában, illetve a tananyag-fejlesztés területén csakúgy, mint a kollégák tevékenységének segítésében.

Az értekezleten Sapere Aude Díjat adtak át azoknak a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében vezető szerepet betöltő oktatóknak, kutatóknak, akik jelentős hatású tudományos tevékenységükkel hozzájárult a kar hírnevének öregbítéséhez.

Ihász Ferenc a Dr. Mészáros János Alkalmazott Terhelésélettan Kutatócsoport alapító vezetőjeként a sporttudományos életben betöltött meghatározó kutatói és kutatástámogatói szerepének elismeréseként részesült a díjban.

A kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményekkel büszkélkedhető hallgatók közül Sapere Aude Junior Díjban részesült a testnevelés–gyógytestnevelés és egészségfejlesztés szakos tanár Buti Nikolett, a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat eredményező kiemelkedő tanulmányi és sportszakmai munkájáért, önálló, Országos Tudományos Diákköri Konferencia első helyezést érő hallgatói tudományos tevékenységéért.

A kar weblapjának tudósítása szerint a rendezvényen Demetrovics Zsolt beszédében a Szombathelyen elindult pszichológia alapszakot is méltatta.

Az értekezletről szóló részletes tudósítás ITT olvasható el.

Kari kitüntetést kaptak

Kari kitüntetést kaptak

0

/

0

0

/

0