Ilyen volt a napfogyatkozás az ELTE SEK csillagvizsgálójából

SEK | 2021.06.11.
Ilyen volt a napfogyatkozás az ELTE SEK csillagvizsgálójából

Bár a Hold a Nap területének csupán mintegy három százalékát takarta el, a legnagyobb takarást követő negyedórában a hőmérséklet emelkedése mérséklődött.

Június 10-én kis takarású részleges napfogyatkozást lehetett megfigyelni Magyarországon. Az időjárás viszonylag kedvező volt, így a jelenséget a C–épület tetején elhelyezkedő Kövesligethy Radó Egyetemi Csillagvizsgálóból is sikerült észlelni.

A megfigyelést a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Földrajzi Tanszékének PhD-hallgatója, Pusztai-Eredics Alexandra irányította, akinek segítségére volt az őt is vezetőségi tagjai között tudható Vas megyei Gothard Jenő Csillagászati Egyesület. Az egyesület napfogyatkozásokra vonatkozó észlelései régi időkre nyúlnak vissza, szinte három évtizedre, a fogyatkozások során pedig több alkalommal segítettek az egyesület tagjai a környezeti hatások vizsgálatában is.

A „viszonylag kedvező” kifejezés írja le talán a legjobban a csillagvizsgáló feletti égboltot. Ugyanis a megfigyelés egyik programja a Nap kromoszféra vastagságának (légkörének alsó, körülbelül nyolcezer kilométer vastag részének – a szerk.) meghatározását tűzte ki célul, amire a műszeregyüttes hidrogén-alfa távcsöve segítségével a belépés és kilépés ideje környékén van lehetőség. Sajnos a gyorsan vonuló felhőzet egy-egy nagyobb felhődarabja pont akkor került a Nap elé, amikor e fontos kontaktusok következtek volna be.

Azonban az észlelési program második része, a jelenség teljes megfigyelése, valamint a jelenség idején a hőmérséklet és páratartalom mérése sikeresen megtörtént.

A jelenségről számos fénykép készült, normál és hidrogén-alfa fényben is. Ráadásul a nagyfelbontású fényképeken a Hold déli pólusa környékén elhelyezkedő kiemelkedések és bemélyedések is jól felismerhetőek.

A hőmérséklet mérése során, bár a Hold a Nap területének mintegy három százalékát takarta csak el, mégis sikerült észlelni, hogy a legnagyobb takarást követő negyedórában a hőmérséklet emelkedése mérséklődött. Kiértékelését követően a hőmérsékleti adatsort remélhetőleg a szakemberek is tudják majd hasznosítani.

A megfigyelés természetesen nemcsak távcsövön át történt, hanem szabad szemmel, speciális napszűrős szemüvegen át is megszemlélte a Napot a néhány fős észlelőcsapat. Érdekesnek ítélték, hogy a belépést követő néhány perc múlva (a felhők elvonulása után) már szabad szemmel észrevehető a Nap szélén a Hold korongjának részlete.

A Földrajzi Tanszék a jövőben is tervez napfogyatkozás-megfigyelést. Szerencsére a következő jelenségre nem is kell sokat várni, 2022. október 25-én ismét a Nap elé kerül égi kísérőnk, azonban e jövő évi alkalommal már jóval nagyobb területet fog eltakarni központi csillagunk látszó korongjából.

Ilyen volt a napfogyatkozás az ELTE SEK csillagvizsgálójából

Ilyen volt a napfogyatkozás az ELTE SEK csillagvizsgálójából

0

/

0

0

/

0