Idén Puskás János kapta a Teleki Sámuel-érmet

Kleinhappel Miklós, Fotó: érdmost.hu, Puskás János | 2020.09.15.
Idén Puskás János kapta a Teleki Sámuel-érmet

A Magyar Földrajzi Társaság (MFT) egyik legrangosabb elismerését, Teleki Sámuel-érmet vehetett át Puskás János, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ nyugalmazott főiskolai tanára, a Trianon, a geográfia tükrében, a história mérlegén címmel Érden rendezett konferencián.

A Magyar Földrajzi Múzeumban szeptember 8-án megtartott rendezvény megnyitójának keretében került sor az MFT és Érd városa által negyed évszázada alapított Teleki Sámuel-érem átadására.

Az elismerés azoknak a magyar kutatóknak vagy kutatócsoportoknak adományozható, akik külföldi expedícióik, feltáró kutatásaik, tanulmányútjaik során gyűjtött anyagaikkal és azok feldolgozásával, közzétételével jelentős mértékben gyarapították a földrajz- és a társtudományok ismereteit. Valamint a kitüntetésben részesíthetők azok is, akik a magyar földrajzi kutatók, utazók munkásságának tudománytörténeti feldolgozásában, valamint a földrajzi kutatások, utazások ismeretanyagának terjesztésében, népszerűsítésében kimagasló érdemeket szereztek.

Kubassek János múzeumigazgató méltató beszédében elmondta, a Teleki Sámuel-érmet nem csak az minősíti, hogy kik adják, hanem az is, hogy kik kapják. Az elismerést az elmúlt két és fél évtizedben egyebek mellett Somogyi Sándor földrajztudós, Kákosy László Széchenyi-díjas egyiptológus, Székely Kinga, barlangkutató, geográfus, valamint a Magyar Tudományos Afrika-expedíció tagjai vehették át. Puskás János méltó folytatója a kitüntetettek rangos listájának, Kubassek János szavai szerint munkássága minden geográfus szakember számára példaként szolgálhat.

Az igazgató kiemelte, Puskás János több évtizedes kutató- és tanári munkája mellett kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy diákjait a tudománytörténeti értékek felé orientálja, amelyet az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon előkelő helyezéseket elért munkák is bizonyítanak. Puskás János a nyugat-magyarországi tudományos élet meghatározó személyisége, aki tudományszervezőként is jeleskedik, többek között hosszú időn át az ő nevéhez fűződött a kőszegi Szőlő és klíma konferencia megszervezése. A geográfus külföldi konferenciákon is rendszeresen tartott előadásokat, és jelentős szerepet vállalt Molnár Mária misszionárius tevékenységének feltárásában épp úgy, mint az Almásy László felfedezővel kapcsolatos kutatásokban.

Kubassek János büszkeségét kifejezve hozzátette: Puskás János publikációi az elkötelezett tudós alkotásai.

Az elismerést Csorba Péter egyetemi tanár, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke és Csőzik László, Érd polgármestere adta át az idei díjazottnak.

Puskás János az érdmost.hu tudósítójának elmondta: nagy megtiszteltetés és öröm volt számára átvenni a kitüntetést. Úgy vélekedett, miután a szombathelyi egyetemen dolgozott harminckét évig, valószínűleg az ott végzett munka megbecsülése ez a díj, ami a szombathelyi földrajzoktatás elismerését is jelentheti.

Idén Puskás János kapta a Teleki Sámuel-érmet

Idén Puskás János kapta a Teleki Sámuel-érmet

0

/

0

0

/

0