Horváthné dr. Molnár Katalin Edit

Információk:

Munkakör: főiskolai tanár
Tudományos fokozat: PhD
Telefonszám: +36 94 / 519-669, +36-30 / 5369-7892
E-mail: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu
Kutatási terület: kommunikációelmélet, nem verbális és interkulturális kommunikáció, kommunikatív kompetencia, első és második nyelv elsajátítása
Oktatott tárgyak: alkalmazott nyelvészet, pszicholingvisztika, hangtan, mondattan, pragmatika, interkulturális kommunikáció, nem verbális kommunikáció, magyar nyelv
 

Publikációk:

 MTMT oldal linkje