Hallgatóink a 36. OTDK-án

2023.04.25.
Hallgatóink a 36. OTDK-án

A 36. OTDK Humántudományi szekciójába a Történelem Tanszék három, 5. éves tanár szakos hallgatója – Gulyás Bálint, Horváth N. Zsolt és Szabó Bálint – kvalifikálta magát a 2022 őszén megtartott BDPK „házi” TDK-án. Témavezetőjük dr. habil. Murber Ibolya volt. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának budapesti campusán, 2023. április 12–14. között került sor az országos megmérettetésre.

Április 12-én a „két világháború közti magyar történelem és a II. világháború I.” altagozatban Horváth N. Zsolt mutatta be dolgozatát, amelyben az osztrák–magyar határmegállapító bizottsággal kapcsolatos magyar sajtónarratívákat elemezte a történeti diskurzusanalízis segítségével. Április 13-án az „1945 utáni magyar történelem” altagozatban Szabó Bálint előadásában a Hanság környezettörténetének két fontos lecsapolási periódusát – a 19. század végi és az 1950–1960-as évekbeli – hasonlította össze. Gulyás Bálint modern térszociológiai megközelítések segítségével a szombathelyi Berzsenyi tér kommunista térfoglalását tematizálta, előadását a zsűri különdíjjal értékelte, melyhez gratulálunk.