GINOP-2.3.3-15-2016-00037

GINOP-2.3.3-15-2016-00037

Projekt adatai

  • projekt azonosító száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00037
  • a kedvezményezett neve:  Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • a projekt címe:  Digitális kamerára épülő mérőrendszer kiépítése a fényszennyezés biológia környezetre gyakorolt hatásának nemzetközi monitorozására
  • a szerződött támogatás összege konzorcium: 55 134 045 Ft
  • a támogatás mértéke: 100 % 
  • a projekt kezdési dátuma: 2017.10.01.
  • a projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.12.31.

Projekt szakmai tartalmának bemutatása:

A fényszennyezés a környezeti ártalmak egyik kevésbé ismert formája, pedig ugyanannyira oda kellene figyelni rá, mint a többi szennyező forrásra. A fény hatással van a növényekre, állatokra és hasonlóan az emberekre is. Akár kis mennyiségű, rossz időben érkező fény is megzavarhatja az élőlények belső óráját, a hormonok termelését, vagy akár a teljes ökoszisztémát is károsan érintheti. A ragadozó-zsákmány kapcsolatok felborulhatnak és az éjszakai fajok növekvő mértékben elveszthetik életterüket. Ezzel egyidejűleg a fény előállítása egyre olcsóbbá válik a modern technológia jóvoltából. Ráadásul a kibocsátott fény nagyobb arányban tartalmaz kék komponenst, ami káros a környezetünkre. A fényszennyezés mértéke évente 5-10 %-kal növekszik.

A fényszennyezés legegyszerűbben megfogható mérhető tulajdonsága az égbolt fénysűrűsége. Az objektív mérésekre egy jól bevált megoldást tett lehetővé a digitális fényképezőgépekben tapasztalt rohamos fejlődés. A profi és félprofi kategória kamerái kellően érzékenyek ahhoz, hogy a fényszennyezésmentes helyeken is pontos mérési adatokhoz jussunk, ráadásul a mérések jól reprodukálhatóak. Ha a település fénykupoláját különböző távolságokból és irányokból is lefényképezzük, akkor az összességében kapott információmennyiség elegendő ahhoz, hogy viszonylag kevés, földfelszíni méréssel jól jellemezzük a fényszennyezés állapotát. A projekt konkrét célja egy olyan mérőrendszer kialakítása, amivel a környezetet érő fényhatások pontosan, nagy térbeli és időbeli felbontással mérhetők. A megvalósult infrastruktúra segítségével a meglévő nemzetközi együttműködések tovább bővíthetők. A mérőrendszer segítségével a futamidő alatt több demonstrációs mérést tervezzük, amik segíthetnek további, együttműködésen alapuló projekteket.

A támogatás segítségével létrejövő, a korábbi tapasztalatokra épült mérőrendszer a már kiépült know-how (szoftveres környezet, mérési eljárások definíciói) együttesen garantálják azt, hogy olyan kutatási eredmények szülessenek, amelyek nemzetközi szinten is versenyképesek. Számos olyan kutatási probléma felvetődött az elmúlt időszakban, amire előzetes eredmények léteznek, de precíziós eszközök hiányában a pontos mérések nem álltak rendelkezésre. Ilyen lehetőség pl. a városok fénykibocsátásának nagy dinamikatartományú, nagy felbontású panoráma fénysűrűség eloszlás felmérése, monitorozása. Nincs ugyanis még napjainkban sem megbízható adat arra, hogy a biológiai környezetet érő fényterhelés milyen arányban származik a különböző forrásokból (direkt és reflektált fények, ablakokon kiszűrődő fény, díszvilágítás szerepe stb. Ez a kérdés azért is fontos, mert sok esetben mindössze néhány forrás egy közepes város teljes fényterhelésével azonos hatást gyakorolhat a távoli védett természeti területen. Ezek az eredmények fontosak, mert felhívják a figyelmet arra, hogy hol vannak hiányosságok a meglévő és tervezett fényszennyezéssel kapcsolatos szabályozásokban. Egy másik gyümölcsözőnek ígérkező terület a biológiai környezet alacsony megvilágítási viszonyok melletti monitorozása. A digitális fototechnika most érte el azt a szintet, hogy kalibrált mérési körülmények esetén is, csupán “csillagfénnyel” megvilágított környezetben monitorozható legyen pl. az éjszaka is aktív rovarok mozgása, anélkül hogy ahhoz mesterséges megvilágításra lenne szükség. Ezzel elérhető, hogy zavarás mentesen vizsgálhassuk akár a távolabbi települések éjszakai ökológiai hatását. Mindezek csak ízelítők azokból a lehetőségekből, amikre nincsenek megfelelő publikált adatok, eredmények, és a megfelelő infrastruktúrával nemzetközi szinten is lépéselőnyhöz juthatnak a kutatócsoport és megfelelő súllyal kezdeményezhetnek, vagy kapcsolódhatnak nemzetközi együttműködésekhez.

A közvilágítás jellege jelentős változások előtt áll. Elindultak a tömeges világítási rekonstrukciók, melynek során a Magyarországon döntően nátriumlámpás megoldásokat fehér fényű LED-es lámpatestek váltják fel. A fehér fényre áttérésnek megvannak az előnyei, de ugyanúgy a hátrányai is, különösképpen ökológiai, tájképi és egészségügyi szempontokból. Megalapozott mérések, kutatások – amik a várható ökológiai hatásokat is megfelelő súllyal beszámíthatóvá teszik – jelentősen segíthetnek a kialakult megrögződések változtatásában. Ezen a területen is további együttműködésekre számítunk, egyrészt a világításban érdekelt ipari szektorban, de a törvényi szabályozások létrehozásában is. Ezek olyan újabb kapcsolódási lehetőségek, amik feladatot adnak a létrejövő laboratóriumnak, de segíthetnek a hosszabb távú üzemeltetésben is. A projekt pénzügyi megvalósíthatósága szempontjából fontos, hogy a kiépülő laboratóriumi környezet részben sztenderd, kereskedelmi forgalomban megvásárolható eszközökre alapul. A mérési rendszerhez a jelentős hozzáadott értéket a kutatóhelyen már meglévő know-how garantálja, ami a kutatócsoportban rendelkezésre áll, és nemzetközileg is elismert.

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ Magyarországon az egyetlen kutatóhely, ahol az éjszakai fényviszonyok melletti környezeti fénymérésekkel tudományos igényességgel foglalkoznak. A korábbi nemzetközi hálózatokban szoros kapcsolatok alakultak ki az európai kutatókkal. Geográfiailag szerencsés, hogy Szombathely közelében több helyen is vannak olyan kutatók, akik hasonló témákon dolgoznak (Bécs és Pozsony). A kiépített mérőrendszer műszaki tartalmával lehetővé teszi azt, hogy az új infrastruktúra a környező országok kutatóinak is vonzó legyen. A felépített rendszer unikális, ezért további országok is bevonhatók az alkalmazásba, különösen azok, ahol a kutatócsoport korábbi mérésrendszerének felhasználói vannak. A megadott háttérrel jó eséllyel felépíthető egy közép-európai, de tágabb hatókörű kutatócentrum. A környezeti fényhatásokhoz kapcsolódó doktori iskolai program nemzetközi vonatkozásban is unikálisnak számít, ezért számíthatunk külföldi hallgatók bevonására is. A digitális kamerákra épülő fényszennyezés mérési eljárások kidolgozásában a kutatócsoport nemzetközileg elismert eredményeket ért el. Eljárásával a Föld számos pontján végeztek méréseket. A védett területek éjszakai minősítésében (elsősorban az International Dark-Sky Association csillagoségbolt-terület, -park, - rezervátum cím odaítélésénél) ez az eljárás kerülhet előtérbe.