Fogyatékosügy

Az ELTE központi esélyegyenlőségi információi ITT érhetőek el.

A járványügyi helyzettel kapcsolatos aktuális információk ITT érhetőek el.

 

Koordinátor:

Dr. Pólay Veronika

     elérhetőség:  ELTE SEK A épület, földszint 15.
     telefon:           06 94/504-373
     email:             polay.veronika@sek.elte.hu
     fogadóóra:     péntek 13 óra A járványhelyzetben online fogadóóra van. A fenti e-mailen keresztül lehet kérni időpontot.

     A koordinátor feladata:
      •    a speciális szükségletű hallgatók tanulmányi ügyeinek segítése
      •    a speciális szükségletű hallgatók regisztrációja
      •    a nyelvvizsga-mentességi kérvények elbírálása
      •    személyi segítő közvetítése a HÖK segítségével a speciális szükségletű hallgatók számára
      •    fogyatékosügyi kérdésben tanácsadás leendő hallgatók, szülők, oktatók, munkatársak, hallgatók számára
      •     igazolás kiállítása a speciális szükségletről és a kedvezményekről

 

A speciális szükséglet

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Regisztrációs adatlap PDF
Adatkezelési hozzájárulás aktív hallgatóknak PDF
Adatkezelési hozzájárulás már abszolvált hallgatóknak PDF
Kérvényminta PDF

 

Regisztráció menete

A regisztráció személyesen történik a koordinátornál fogadóórában vagy egy emailben egyeztetett időpontban. A regisztrációhoz szükséges a szakértői vélemény, ennek másolatát a koordinátornak iktatnia kell. (Amennyiben a személyes találkozásra országos intézkedések miatt nincs lehetőség, a regisztrációt Teams-en keresztül is meg lehet tenni.)

 

Fogyatékosság fajtái, a megsegítés lehetőségei

Bármely fogyatékosság/speciális szükséglet esetén

ELTE HKR 210. § (3): 
„A speciális szükségletű hallgató a tréning jellegű foglalkozások kivételével a kurzusokon hangfelvételt készíthet, azt azonban csak saját tanulmányai során és azokkal összefüggésben használhatja fel. Az oktató és a kurzus résztvevői részére a hangfelvétel készítését előre be kell jelenteni.”

•     Személyi segítő biztosítása
•     Informatikai tanácsadás
•     Kollégiumi elhelyezés segítése
•     Információnyújtás a vizsgán kapható kedvezményekről
•     Segítség az oktatókkal történő kommunikációban
•     +30% felkészülési idő vizsgák/számonkérés esetén
•     szóbeli vizsga kiváltása írásbelivel
•     írásbeli vizsga kiváltása szóbelivel
•     fénymásolási/nyomtatási lehetőség

Autizmus/Asperger szindróma esetén:
•     személyi segítő (hallgató) biztosítása

Beszédsérülés esetén:
•     szóbeli vizsga kiváltása írásbelivel

Hallássérülés esetén:
•     jelnyelvi tolmácsolás
•     szóbeli vizsga kiváltása írásbelivel

Látássérülés esetén:
 •    írásbeli vizsga kiváltása szóbelivel
 •    nagyító-olvasó használata

Mozgássérülés esetén:
•     segítség egyéni szükséglet szerint

Pszichés fejlődési zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, hiperaktivitás, magatartásszabályozási zavar) esetén:
•     írásbeli vizsga kiváltása szóbelivel
•     plusz felkészülési idő
•     fénymásolási/nyomtatási lehetőség
•     diktafon kölcsönzése

 

Nyelvvizsga-mentesség:

A nyelvvizsga-mentességhez szükséges beadni egy kérvényt (ehhez minta a Letölthető dokumentumok közt található), a szakértői vélemény másolatát (illetve beszkennelni az eredetit) és az adatkezelési hozzájárulást. (Regisztrált hallgató esetén csak a kérvény szükséges.)

 

Az igazolás módja:

Fogyatékosság esetében:

• ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) idején már fennállt, akkor valamelyik Szakértői Bizottság, vagy Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye  szükséges hozzá (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport).

• ha a fogyatékosság, a tankötelezettség ideje után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkezel a Szakértői Bizottságok, vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor 2020. szeptember 1. előtt a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei/járási Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai szakvéleménye; 2020. szeptember 1. után az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménye szükséges.

 

Kollégiumi információk:

A SEK három kollégiumi épülettel rendelkezik, jelenleg 1 akadálymentes szobával. Minden speciális szükségletű hallgatónak tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani. Amennyiben Asperger-szindrómával élő hallgató kéri, neki tudunk egyágyas férőhelyet biztosítani.
Kollégiumi információk bővebben ITT érhetőek el.

 

 

2020.07.02.