Fizika és sporttudomány: szép sikerek az OTDK-n

SEK | 2021.04.15.
Fizika és sporttudomány: szép sikerek az OTDK-n

Az ELTE szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának hét hallgatója ért el kiemelkedő eredményt a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Fizika-, Földrajz-, Matematika, valamint Testnevelés és Sporttudományi Szekciójában.

A szekciók munkája az április 9-i eredményhirdetéssel lezárult.

Eredmények

Fizika-, Földrajz-, Matematika Szekció

Klasszikus fizika, és a fizika tanítása tagozat

1. helyezés: Pipics János

Pályamunkájának címe: Petrus Peregrinus, a mágnességtan atyja. Témavezetője: Nagy Sándor egyetemi docens

 

Testnevelés és Sporttudományi Szekció

A sport egészségtudományi aspektusai II. tagozat

2. helyezés: Buti Nikolett

Pályamunkájának címe: A sportoláshoz kapcsolódó tudatos vízfogyasztás hatásai. Témavezetője: Heszteráné Ekler Judit egyetemi docens
 

A testnevelés és sport neveléstudományi kérdései I. tagozat

1. helyezés: Földvárszki Edina

Pályamunkájának címe: A Just Dance program testnevelésórai alkalmazása és hatása az aktivitásra, különböző motivációs környezetet érzékelő osztályok között. Témavezetője: Heszteráné Ekler Judit egyetemi docens
 

2. helyezés: Horváth Zoltán és Reiner Dóra

Pályamunkájuk címe: A tánc helye a mindennapos testnevelésben. Témavezetőjük: Heszteráné Ekler Judit egyetemi docens
 

Különdíj: Forgács Tamás Leon

Pályamunkájának címe: A videófelvétellel támogatott mozgástanulás tapasztalatai. Témavezetője: Heszteráné Ekler Judit egyetemi docens
 

A testnevelés és sport neveléstudományi kérdései II. tagozat

1. helyezés: Tasnádi Renáta

Pályamunkájának címe: A tanulóközpontú módszertan testnevelésórai alkalmazásának hatása a kooperációs készség fejlődésére. Témavezetője: Heszteráné Ekler Judit egyetemi docens