Felhívás!

Az „EFOP-3.5.1-16 - Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése” c. pályázat keretében az ELTE Savaria Egyetemi Központ felzárkóztató kurzusokat hirdet az egyetemről lemorzsolódott, a felsőoktatás rendszeréből kiesett – azaz hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező – személyek számára.

A programban részt vehet egy adott képzés adott tantárgyából többszöri sikertelen teljesítéssel rendelkező, illetve egy adott képzés adott tárgyából tanulmányait megkezdő egykori szombathelyi egyetemista.

A felzárkóztató kurzusok a SEK természettudományos tanári mesterképzéseinek keretében meghirdetésre kerülő, az adott szaknak megfelelő ún. kritériumtárgy tárgytematikájával, s órarendi időpontjával esnek egybe.

A kritériumtárgy az adott szak legalapvetőbb fogalmi rendszerével, folyamataival és összefüggéseivel foglalkozik. Az órákon való részvétel a lemorzsolódott hallgatók számára költségmentes.

A kurzus igénybe vehető biológiából, fizikából, földrajzból, kémiából, matematikából.

A kurzusok leendő időpontjairól a képzésért felelős tanszékeken lehet érdeklődni.

 

2020.08.17.