„És amikor öreg leszek, és iszonyú tapasztalt” – Egyetemi tanévnyitó és polgárrá fogadás a Szombathelyen

Kocsis Marcell – Fotó: Kleinhappel Miklós | 2018.09.07.
„És amikor öreg leszek, és iszonyú tapasztalt” – Egyetemi tanévnyitó és polgárrá fogadás a Szombathelyen

Többek között a címben is idézett Kispál és a Borz-dal szolgált útravalóul a frissen beiratkozott gólyák számára szeptember 5-én, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ évkezdő ünnepségén.

Az idén is az Agora-Savaria Filmszínházban tartott évnyitót Mihajliv Renáta és Teleki Blanka hallgatók, a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium szakkollégistáinak kettőse nyitotta meg, akik saját ízlésüknek és lelküknek megfelelően dolgoztak át és adtak elő ismert műveket De szeretnék címmel.

Az elnökség ünnepélyes bevonulása és bemutatkozása után dr. Borhy László, az ELTE rektora üdvözölte az elsőéveseket és a megjelent vendégeket. A rektor felidézte, hogy az idei a második közös tanév, amelynek az ELTE és a Savaria Egyetemi Központ közösen vág neki. „A próbaidő lejárt, az együttműködés sikeres, de kompromisszumok és legyőzendő problémák árán született meg.” – utalt a lezajlott integrációs folyamatra az akadémikus. Az alá- vagy fölérendeltség helyett lehetőségeket keresett a két fél, ebben nagy segítség volt Szombathely városának támogatása és akarata is, tért ki a felsőoktatással kapcsolatos helyi vágyakra is a rektor. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ megalakításával újra főhelyre kerül a pedagógusképzés, ezzel párhuzamosan pedig nőtt a felvettek száma és a bekerüléshez szükséges pontszámok is, foglalta össze a közelmúlt eredményeit Borhy László.

A rektort Demetrovics Zsolt, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánja követte, aki beszédjében kimondottan a szombathelyi hallgatókhoz szólt: felidézte, hogy a pszichológia és pedagógia tudománya milyen sok képzésnek része, majd arra bíztatta a kissé távolabbi tudományokat hallgató diákokat, hogy bátran járjanak át a PPK-s oktatók előadásaira is. „Nem fel vagy lemenetel van Szombathely és Budapest között, hanem látogatás.” – utalt a dékán is a két képzési helyszín kapcsolatára. Hangsúlyozta: az oktatás, az előadók és a tananyag minősége sem tér el a két telephely között.

Dr. Krebsz Anna, az Informatikai Kar tanulmányi ügyek dékánhelyettese is saját karának szemüvegén át vizsgálta az évkezdést. Sikerként hivatkozott a duális gépészmérnökképzésre, a vállalatokkal folytatott magasszintű együttműködésre és a bevezetni kívánt új szakokra. „Az ELTE Szombathely és környékének javára kíván munkálkodni.” – foglalta össze az együttműködés egyik alapvetését; ennek keretében az egyetem igyekszik felmérni azt is, hogy milyen képzésekre van igénye a piacnak, a társadalomnak.

A három beszéd után a hallgatók ünnepélyes fogadalomtétele következett, majd dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere beszélt az egybegyűltekhez, aki jelképes kézfogással a város polgáraivá fogadta az elsőéveseket. A polgármester hosszasan sorolta Szombathely különleges múltjának állomásait, a messziről érkezettek pedig számos érdekességet megtudhattak új otthonukról. A polgármester kifejezte abbéli reményét, hogy a hallgatókon is a „segítés szellemisége” uralkodik el és megtalálják számításukat a vasi megyeszékhelyen.

A polgármester beszéde után az elsőévesek kezet fogtak Borhy László rektorral, aki ünnepélyesen az egyetem polgáraivá fogadta őket.

Dr. Csíkos Csaba, a Tanító- és Óvóképző Kar tudományos dékánhelyettese felidézte a hazai, világszínvonalú tanítóképzés fontos állomásait, de kitért arra is, hogy a hivatások között mennyire kiemelt szerepet játszik egy ember életében az első tanítója vagy tanítónője. Ezt a tanévnyitó ünnepség is alátámasztotta, hiszen ennek során köszöntötték és tüntették ki az egyetem nevében az idén jubilált vas- illetve gyémántdiplomás, egykor Szombathelyen végzett tanítókat is.

A már kétszeresen is polgárrá fogadott hallgatókhoz beszélt Dr. Németh István, szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettes. A rektorhelyettes elmondta, hogy az előtte szólók már szinte minden fontos dolgot összefoglaltak, így ő egy másik nézőpontból vizsgálja inkább a tanévkezdést: „Érezzük, hogy ez már nem az a világ, amelybe a szüleink születtek. Ma már a gyorsabbnál is gyorsabban változnak a dolgok. Önök már egy ilyen környezetbe születtek és a gyerekeiket is így fogják nevelni.” Németh István külön emlékeztette a pedagógushallgatókat a társadalomban betöltött felelősségükre: a következő generációkat már nekik kell felkészíteniük, időtálló tudást átadniuk a majdani diákoknak.

Fixl Szilvia hallgató, az esemény moderátora az egész egyetem jókívánságát fejezte ki a hallgatók felé, majd a nagyszombati himnusz közös eléneklésével véget ért az ünnepség.

Egyetemi tanévnyitó és polgárrá fogadás a Szombathelyen

Egyetemi tanévnyitó és polgárrá fogadás a Szombathelyen

0

/

0

0

/

0