ERASMUS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2021/22-es tanévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2021. június 1-től 2022. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása.

A pályázatot online az ELTE Egységes Tanulmányi Rendszerében (NEPTUN) kell benyújtani, tanulmányokra 2021. március 1. 20.00 óráig. Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a megadott pályázási időszakban (2021. január 29. – március 1. 20 óráig) a Neptunban, a pályázási időszakon kívül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátornak kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).

Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – Modor Rékának (modor.reka@sek.elte.hu) leadni a megadott határidőig.

Az Erasmus+ program keretein belül 2021. június 1-től 2022. szeptember 30-ig* tartó időszakban a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak

  • Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (tanulmányok),
  • Erasmus+ programországban** külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, nonprofit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni, vagy
  • a két tevékenységet kombinálni.

A külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény (ELTE-BDPK) elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve!

Az a hallgató pályázhat

  • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
  • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
  • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve;
  • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
  • valamint aki megfelel az ELTE BDPK-n meghirdetett pályázati követelményeknek.

Az elnyerhető ösztöndíj összege

Fogadó ország

Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó.

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 670 euró/hó.

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

A kiutazó rászoruló hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak!

A részletes pályázati felhívás itt érhető el.

 

Újra Alumni Ösztöndíj pályázat! Kipróbálnád milyen lehet más országban tanulni, de jól jönne egy kis támogatás? Az ELTE Alumni Alapítvány segít! Az alapítvány célja, hogy az ELTE Diplomások közreműködésével támogassa a jelen tehetséges, rászoruló hallgatóit külföldi tanulmányaikban. 

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2021/2022-es tanév  I. félévére újabb pályázatot írt ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus ill. Campus Mundi ösztöndíjának kiegészítésére. Részletek ide kattintva!

 

* Az Egyesült Királyságba utazás esetén a jelenlegi információk szerint 2021.június 1. és 2022. május 31. között. További információ: https://www.elte.hu/erasmus/egyesult_kiralysag

** Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észak-Macedónia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Törökország. Az Egyesült Királyságba a fent megjelölt információk szerint lehetséges pályázni.

 

2018.09.11.