ERASMUS

Kedves Kollégák!

Kiírásra kerültek a 2019/20-as tanévre vonatkozó Erasmus munkatársi pályázatok az alábbiak szerint:

Erasmus+ oktatói mobilitás: https://www.elte.hu/content/oktatoi-mobilitas.t.12751?m=611
Pályázhatnak: oktatók, a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően

Erasmus+ kutatási és képzési mobilitás: https://www.elte.hu/content/erasmus-kutatasi-es-kepzesi-mobilitas.t.16005?m=705
Pályázhatnak: adminisztratív munkatársak és oktatók, a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően

Erasmus személyzeti mobilitás: https://www.elte.hu/content/szemelyzeti-mobilitas.t.12759?m=615

Pályázhatnak: adminisztratív munkatársak (pl. tanulmányi hivatal munkatársai, kari központi adminisztratív szervezeti egységek munkatársai, gazdasági osztály munkatársai, informatikusok, könyvtárosok, tanszéki adminisztrátorok, nemzetközi ügyintézők, nemzetközi koordinátorok), a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően

 

(A pályázatok elérhetőek a Főoldal--> Munkatársaknak--> Nemzetközi menüpontban, bejelentkezést követően.)

A pályázatok leadási határideje: 2019. április 30. (A központi egységeknél dolgozó munkatársaknak.) A karon dolgozó kollégáknak a kari felhívásban kerül rögzítésre a végső leadási határidő.

Kérdés esetén az alábbi kontaktszemélyekhez lehet fordulni:
Kari munkatársak esetén: kari Erasmus koordinátorokhoz, elérhetőség itt.
Központi szervezeti egységben dolgozó munkatársak esetén: Németh Katalinhoz (katalin.anna.nemeth@dep.elte.hu)


Sikeres pályázást kívánunk!

 


 

RÉSZLETEK:

Tárgy: ERASMUS+ FŐPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2019/20

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2019/2020. tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

Az Erasmus+ program 2019. június 1-től 2020. szeptember 30-ig tartó projektévének keretében a pályázaton nyertes hallgatók a lehetőséget kapnak

 • Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (tanulmányok), valamint
 • külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, nonprofit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni.

A részképzés célja lehet félév-áthallgatás vagy a szakdolgozat elkészítése is.

A szakmai gyakorlat célja a hallgató tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat szerzése, kutatás. A szakmai gyakorlat bármely, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó cégnél, szervezetnél végezhető.

A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény (ELTE) elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja.

 

Az a hallgató pályázhat,

 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

 

További tudnivalók a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban:

 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése az Európai Bizottság által elvárt módon történik (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot már végzésük évében be kell nyújtaniuk, azaz amikor még aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (karspecifikus).
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek).

  

Az elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap (60 nap). A napra pontosan számolt ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól.

 

A 2019/2020. tanévben aktuális ösztöndíjak összege:

 • Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára havi 520 euró részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró szakmai gyakorlat esetén;
 • Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára havi 470 euró részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró szakmai gyakorlat esetén;
 • Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 420 euró részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró szakmai gyakorlat esetén.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot online az ELTE Egységes Tanulmányi Rendszerében (NEPTUN) kell benyújtani, tanulmányokra 2019. március 4. 20.00 óráig. Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).

Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – Modor Rékának (modor.reka@sek.elte.hu) kell leadni a megadott határidőig.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázat előkészítése során a hallgató feladata tájékozódni a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatról, illetve arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

 

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

 

 


Megpályáznál egy Erasmus ösztöndíjat, de gondot okoznak az anyagiak? Ha csak ez az akadálya annak, hogy egy másik országban tanulj, akkor ne gondolkozz tovább!

Részletek ide kattintva!


 

Tárgy: Erasmus+ pótpályázati felhívás 2018/2019-as tanévre

 

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében a 2018/19-es tanévre, 2019. szeptember 30-ig lehetséges az mobilitások megvalósítása.

A pályázat célja:

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak:

 • Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (tanulmányok), valamint
 • külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni.

A részképzés célja: félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, lehet;

A szakmai gyakorlat célja: a hallgató tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat szerzése, kutatás. A szakmai gyakorlat bármely Európai Gazdasági Térséghez tartozó cégnél, szervezetnél végezhető.
A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény (ELTE) elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltűntetve - beszámítja.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

· magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 · a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek, tehát első éves hallgatók is pályázhatnak (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
· abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
· valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
· a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után, OLS: www.erasmusplusols.eu);
· Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek);

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben meghosszabbíthatnak. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap (60 nap). A napra pontosan számolt ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A 2018/2019. tanévi ösztöndíjak összege:

 • Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára; havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó.
 • Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára; havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 670 euró/hó.
 • Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára; havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 620 euró/hó.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani, tanulmányokra 2018. szeptember 10. 0:00-tól 2018. szeptember 30. 24.00 óráig, (2018/19-re kell jelentkezni!) szakmai gyakorlatra folyamatosan (az elbírálás kéthavonta történik 2018-ban).

Amennyiben erre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), az itt letölthető Pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – Modor Rékának (modor.reka@sek.elte.hu) kell leadni a megadott határidőig.

További kérdés esetén forduljon hozzá bizalommal.

 

A pótpályázati felhívás az alábbi linken érhető el: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat  

2018.09.11.