ERASMUS

Megpályáznál egy Erasmus ösztöndíjat, de gondot okoznak az anyagiak? Ha csak ez az akadálya annak, hogy egy másik országban tanulj, akkor ne gondolkozz tovább!

Részletek ide kattintva!


 

Tárgy: Erasmus+ pótpályázati felhívás 2018/2019-as tanévre

 

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében a 2018/19-es tanévre, 2019. szeptember 30-ig lehetséges az mobilitások megvalósítása.

A pályázat célja:

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak:

  • Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (tanulmányok), valamint
  • külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni.

A részképzés célja: félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, lehet;

A szakmai gyakorlat célja: a hallgató tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat szerzése, kutatás. A szakmai gyakorlat bármely Európai Gazdasági Térséghez tartozó cégnél, szervezetnél végezhető.
A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény (ELTE) elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltűntetve - beszámítja.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

· magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 · a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek, tehát első éves hallgatók is pályázhatnak (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
· abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
· valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
· a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után, OLS: www.erasmusplusols.eu);
· Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek);

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben meghosszabbíthatnak. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap (60 nap). A napra pontosan számolt ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A 2018/2019. tanévi ösztöndíjak összege:

  • Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára; havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó.
  • Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára; havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 670 euró/hó.
  • Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára; havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 620 euró/hó.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani, tanulmányokra 2018. szeptember 10. 0:00-tól 2018. szeptember 30. 24.00 óráig, (2018/19-re kell jelentkezni!) szakmai gyakorlatra folyamatosan (az elbírálás kéthavonta történik 2018-ban).

Amennyiben erre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), az itt letölthető Pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – Modor Rékának (modor.reka@sek.elte.hu) kell leadni a megadott határidőig.

További kérdés esetén forduljon hozzá bizalommal.

 

A pótpályázati felhívás az alábbi linken érhető el: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat  

2018.09.11.