ERASMUS+

Erasmus+ pótpályázat online tájékoztató 

Érdekel a külföldi tanulás vagy a szakmai gyakorlatszerzés? Még nem maradtál le semmiről. Hallgasd meg a programról szóló tájékoztatót online, a Teamsen 2022. szeptember 14-én vagy 28-án 14 órától. 

Az ELTE intézményi szintű pótpályázatot írt ki a 2022/23-as tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre. 

A program segítségével lehetőséged van egy külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni, programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni vagy akár a két tevékenységet kombinálni! 

A tájékoztatóba ide kattintva kapcsolódhatsz be: 

Szeptember 14-én itt.   Szeptember 18-án itt.

 

 

Erasmus+ főpályázati felhívás 2022/23-as tanévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2022/2023-as tanévre Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2022. június 1-től 2023. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása.

A pályázat célja:

Az Erasmus+ program keretein belül 2022. június 1-től 2023. szeptember 30-ig tartó időszakban a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak

  • Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (tanulmányok),
  • Erasmus+ programországban külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, nonprofit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni, vagy
  • a két tevékenységet kombinálni.

A részképzés célja lehet félév-áthallgatás vagy a szakdolgozat elkészítése is.

A szakmai gyakorlat célja a hallgató tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat szerzése, kutatás. Szakmai gyakorlatra az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban található céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

A kombinált mobilitás a tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitás kombinációja. A tevékenységek kombinációja szinergiákat hoz létre a külföldön szerzett felsőoktatási és szakmai tapasztalat között. Kontextustól függően különféleképpen szervezhető meg: közvetlenül egymást követően, vagy egyidőben. A szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a kiutazó hallgató a részképzését végzi. A tevékenységek kombinációjára a tanulmányi célú mobilitás finanszírozási szabályai és minimális időtartama vonatkoznak.

A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény (ELTE) elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja.

Az a hallgató pályázhat,

  • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
  • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
  • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve;
  • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
  • valamint aki megfelel az adott karon meghirdetett pályázati követelményeknek.

Az elnyerhető ösztöndíj összegéről és a fogadó országok listájáról itt tájékozódhatsz.

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj fizetése alól, illetve minden olyan díj (pl. regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj) fizetése alól, amelyet a fogadó egyetem hallgatóinak sem kell külön kifizetnie. A fogadó egyetem hallgatóival megegyező jogaik és kötelezettségeik vannak.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinn tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

A kiutazó rászoruló hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak!

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot online az ELTE Egységes Tanulmányi Rendszerében (NEPTUN) kell benyújtani, tanulmányokra 2022. március 7. 20.00 óráig. Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a megadott pályázási időszakban (2022. február 7. – március 7. 20 óráig) a Neptunban, a pályázási időszakon kívül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátornak kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).

Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – Modor Réka (modor.reka@sek.elte.hu) számára elküldeni a megadott határidőig.

A részletes pályázati felhívás itt érhető el.

2018.09.11.