ELTE-brand: minőségi váltás, 24 százalékkal több új hallgató

Kleinhappel Miklós – Fotó: Gaspari Gábor | 2018.07.27.
ELTE-brand: minőségi váltás, 24 százalékkal több új hallgató

A Savaria Egyetemi Központ (SEK) képzéseire történő bekerüléshez szükséges minimális pontszámok az idei felvételi eljárásban jelentősen növekedtek: minőségi váltást jelent, hogy egyre több jól felkészült hallgató tanul majd a SEK-en, ahol a gólyák szeptembertől a tavalyinál 24 százalékkal többen lesznek – derült ki a felvételi ponthatárok kihirdetése után. A számokból kiolvasható, hogy az ELTE-brand megjelenésével a szülök bizalma megnövekedett a SEK képzései iránt.

Az Oktatási Hivatal július 25-én hirdette ki a 2018/19-es tanév normál felvételi eljárás ponthatárait. Ezek alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény lett a 2018-as felvételi eljárásban is, ahol a tavalyihoz képest ezerrel több, 9744 új hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben. Az ország elsőszámú pedagógusképző intézményeként az ELTE-nek kiemelten fontos, hogy a felvettek harmada a pedagógusképzésben lesz elsőéves.

A szombathelyi felvételi eredményekről péntek délelőtt tartott sajtótájékoztatót dr. Németh István, az ELTE szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettese és Németh Péter, a SEK Tanulmányi Hivatal vezetője.

A rektorhelyettes emlékeztetett: áprilisban kiderült, hogy a SEK képzéseire 11,1 százalékkal többen jelentkeztek első helyen, mint tavaly, ami bizakodásra adott okot. A felvételi eredmények azonban „messze meghaladták a várakozásokat”.

A Savaria Egyetemi Központ képzéseire a tavalyi 527 főhöz képest idén 24 százalékkal többen, 654-en kerültek be. Ez már csak azért is hatalmas eredmény, mert a bekerüléshez szükséges minimális pontszámok idén is jelentősen növekedtek: míg tavaly a Szombathelyen induló alapképzésekbe való bejutáshoz átlagosan 338 pont volt elegendő a maximális 500-ból, addig idén ehhez már 351 pontra volt szükség. Az osztatlan mesterképzések esetén pedig 352 pont átlagos határt kellett teljesítenie a leendő szombathelyi hallgatóknak. „Ez már ELTE-minőség” – hangsúlyozta dr. Németh István. Összehasonlításképpen: a Nyugat-magyarországi Egyetem részeként az átlagpontszám 308–310 pont volt.

Ezzel az ELTE karaival közösen tervezett átalakítással a Savaria Egyetemi Központ folytatja szakjainak tudatos piaci pozícionálását, melynek keretében jól felkészült hallgatók kerülnek be a Szombathelyen induló képzésekre, akik az ELTE minőségi követelményeinek is megfelelnek. A minőségi váltást a piac is visszaigazolta: míg 2017-ben a szombathelyi képzésekre jelentkezőknek csak 64 százaléka tudott bekerülni a felsőoktatásba, addig idén a megemelt ponthatárok ellenére ez az arány 72 százalékra emelkedett. A számok arról árulkodnak, hogy az ELTE-brand megjelenésével a szülök bizalma megnövekedett a SEK képzései iránt.

A felvettek számának növekedése annak is köszönhető, hogy új képzések jelentek meg az ELTE portfóliójában. A Savaria Egyetemi Központ ELTE-hez történő csatlakozása révén Szombathelyen is indultak új szakok, szakpárok, például abba az ELTE-stratégiába illeszkedve, hogy az intézmény a gazdaságtudományi képzési területen bővítse képzései számát.

A Savaria Egyetemi Központ felvételi adatait elemezve kiderül, a 2018-as általános felvételi eljárásban közel 1700 fő 2693 darab jelentkezést nyújtott be az ELTE szombathelyi képzéseire. (Ez úgy lehetséges, hogy egy jelentkező több képzést is megjelölhetett.) 905-en voltak azok, akik első helyen jelölték meg a szombathelyi képzéseket. A felvett 654 főből alap- és osztatlan képzésre 476-an, mesterképzésre 93-an, felsőoktatási szakképzésre 85-en kerültek be. Legnépszerűbb a pedagógusképzés, melyre a felvettek 40 százaléka került be. Ezt követik a gazdaságtudományi, a bölcsész és a műszaki képzési terület felvettei. Az ELTE-csatlakozást követően elsősorban a természettudományos szakokon, valamint a rövidciklusú tanárképzésben bővült Szombathelyen a tanárképzési portfólió. A felvételi eredményekben is jól látható a pedagógus képzési területre felvett hallgatók jelentős száma (268 fő). Az ELTE szervezeti átalakítása is igazodik a növekedő pedagógusképzési igényekhez: korábban már hírt adtunk róla, hogy az ELTE Szombathelyen megalakította az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központot, amely 2018. augusztus elsején lát munkához.

Németh Péter, a Tanulmányi Hivatal vezetője elmondta, a SEK-re történt jelentkezések alakulása nagyjából idén is megfelelt az elmúlt évek trendjének. Szombathelyen hagyományosan erősek és vonzóak a tanárszakok, a műszaki és a sporttudományi képzések. Ezekhez idén felzárkózott a gazdaságtudományi terület is, amely a várakozások szerint a következő években, a duális turizmus–vendéglátás alapszak elindításával még több felvételizőt vonz majd. Az intézmény ezen kívül a rövidciklusú tanárszakokra jelentkezők számában is növekedésre számít. Dr. Németh István hozzátette: a közeli jövő tervei között szerepel a némettanár szak elindítása, így olyan különleges szakpárokon is lehet majd tanulni, mint például az angol–német, a magyar–német vagy éppen a történelem–német. Az intézmény tervezi a kémiatanár szak indítását is.

A SEK tíz legnagyobb hallgatói létszámú első évfolyamos szakja a 2018/2019-es tanévben: 1. gépészmérnöki (58 fő), 2. kereskedelem és marketing - logisztika (54 fő), 3. osztatlan tanári 10 féléves testnevelő tanár; gyógytestnevelő - egészségfejlesztő tanár (54 fő), 4. gazdálkodási és menedzsment (37 fő), 5. tanító (36 fő), 6. kereskedelem és marketing (33 fő), 7. gazdálkodási és menedzsment (31 fő), 8. anglisztika (26 fő), 9. edző (21 fő), 10. programtervező informatikus (21 fő). A felvételi adatok alapján a SEK 84 képzést indít az új tanévben.

A rektorhelyettes az idei általános felvételi eljárás sikerét három dologban látja. Ezek egyike az ELTE-brand megjelenése Szombathelyen, ami magával hozta az ELTE-minőséget is. Szintén fontosnak tartja, hogy a Savaria Egyetemi Központ egyre inkább karrierlehetőséget ajánl a munkaerőpiacon jól hasznosítható végzettséget adó képzéseivel a hallgatóknak. Dr. Németh István végül a SEK Campus Iroda vezetőjének irányításával az új alapokra helyezett fiatalos, a felvételizőket minden korábbinál hatékonyabban megcélzó kampányt emelte ki. Utóbbihoz anyagi támogatást adott Szombathely városa, és a SEK partnere volt a Savaria Turizmus Nonprofit Kft., a partnereket is köszönet illeti az együttműködésért – hangzott el.

Az, aki nem eddig nem jelentkezett vagy nem került be egyik képzésre sem a normál felvételi eljárásban, a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 6-ig beadhatja jelentkezését – egyetlen szakra, ahol a ponthatár nem lehet alacsonyabb, mint a normál eljárásban kialakult pontszám, és csak önköltséges képzésre, kizárólag e-felvételi keretében. A Szombathelyen induló képzéseket a felvi.hu oldalon az ELTE-karok alatt kell keresni, jellemzően úgy, hogy a szak nevében zárójelben a „Szombathely” szó szerepel, például: „ELTE–BTK; anglisztika (Szombathely)”. A pótfelvételi eljárásban meghirdetett szakok listája itt érhető el. A SEK a felvételi elbeszélgetéseket, valamint az alkalmassági és a gyakorlati vizsgákat augusztus 21-én tartja, melyről a rövid határidő miatt e-mailben kapnak értesítést a jelentkezők. A vizsgák időpontjáról és helyszínéről szóló információk elérhetők lesznek a fenti webcímen.

ELTE-brand: minőségi váltás, 24 százalékkal több új hallgató

ELTE-brand: minőségi váltás, 24 százalékkal több új hallgató

0

/

0

0

/

0