Élményszerűen a hiteles történelemtanításért – Rendhagyó óra a Savaria Múzeum közreműködésével

Szöveg és fotó: Brunner Balázs | 2021.11.22.
Élményszerűen a hiteles történelemtanításért – Rendhagyó óra a Savaria Múzeum közreműködésével

Az általánosan elterjedt történelemtanítási módszerek a jelenkor diákságának nem igazán keltik fel érdeklődését. Így a pályájukra készülő tanárszakos hallgatóknak kiemelt feladatuk az, hogy megtanulják, miként birkózzanak meg a jövőben rájuk váró kihívásokkal. Ezen szemléletből kiindulva a negyedéves hallgatóság, ha csak másfél órára is, de hirtelen hadifogoly státuszban találta magát.

A rendhagyó történelemórára a Savaria Múzeum jóvoltából került sor, a Barakkváros titkai programjukat hozták el az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) történelemtanár szakos hallgatóinak, mely foglalkozás az első világháborús hadifogolytáborok világát tárja a résztvevők elé.

1915-öt írunk, a nagy világégés javában zajlik, és az Osztrák–Magyar Monarchia (OMM) egyre több hadifoglyot ejt a keleti fronton. A fegyverletételt választó katonákkal Ostffyasszonyfára gördül be a gőzös, és hirtelen elhangzik egy „Vigyázz!” és „Sorakozó!” felhívás, melyet az oroszok nem értenek. Gyorsan tolmácsot kerítenek, aki rendezi a rongyos katonák sorait, és megkezdődik a menetelés a tábor felé. Döngenek a lábak, és szól a „Bal, jobb, bal!”

A táborban részletes eligazítás várja a hazánkban „vendégeskedőket”. A személyes adatok rögzítése és a hadifoglyok jogainak ismertetése után a „hazug orosz propagandát” helyesbítik a jól képzett magyar bakák, akik a háború kitörésének körülményiről, a Monarchia hadseregének dicsőséges előretöréséről és a muszkák fogságba esése óta eltelt eseményekről értekeznek. Az orosz gőzhenger összeomláshoz közeli állapotát az is jól mutatja, hogy a BDPK-s hadifoglyok nagy hányadát a cári seregbe besorozott nők alkotják. A felfrissített információk közlése után a katonák civil mesterségeik alapján elosztásra kerülnek. A tiszteknek jó dolguk van, munkára nem foghatóak. A mesterséggel rendelkezők sem panaszkodhatnak, kézműves foglalkozásukat kamatoztathatják, sőt még a parasztok számára is munkát biztosítanak, mely akár pénzszerzési lehetőségeket is jelenthet.

A tábor őrzésére azáltal, hogy az Vas megye legnagyobb „településévé” vált, nem elegendőek a hadsereg által kiutalt személyek, így a környékbeli lakókból kell egy gyors kiképzés után felállítani a megfelelő őrséget. Ennek megfelelően kezdetét veszi egy kiképzés, mely során az újonc megtanul menetelni, felszerelését, fegyverét helyesen kezelni és a táborparancsnok igényeit kielégíteni.

A muszkák nagy örömére az OMM és a mindenkori orosz hatalom megköti a breszt-litovszki békét, így a Magyarországon családi kapcsolatokat kialakító orosz hadifoglyokon kívül mindenki szabadon visszatérhet hazájába.

A saját tapasztalat- és élményszerzés után a program zárásaként eredeti dokumentumok (jelentések, levelek) és a korszak eseményeit átélők beszámolói alapján a résztevők más szemszögből is betekintést nyerhettek a táborok világába, s hogy azok megléte miként befolyásolta a helyiek életét.

A program kiváltképpen élményalapú, így azon diákok, akik részt vesznek rajta, minden bizonnyal ezen történelmi korszak legfontosabb elemeire egész életükben emlékezni fognak. A rendhagyó órák fontosak a tanulók számára, ugyanis az átélés, a „játékos” foglalkozás testközelbe hozza számukra az oly távolinak ható eseményeket, ezáltal megszerettetik velük az addig akár száraznak és adathalmaznak tűnő történelmet.

Egy diák nem lényéből fogva mutat teljes ellenszenvet egy tanóra iránt, így a tanárok feladata az, hogy olyan kreatív módszerekkel rukkoljanak elő, melyek felkeltik a figyelmüket.

A foglalkozás egyéb más programokkal együtt a múzeum múzeumpedagógiai programajánlójából elérhető.