EFOP-4.2.1-16-2017-00018

EFOP-4.2.1-16-2017-00018

Projekt adatai

  • projekt azonosító száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00018
  • a kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • a projekt címe: Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztés az ELTE Savaria Egyetemi Központban az egyetemi integráció megerősítése érdekében
  • a szerződött támogatás összege konzorcium: 688 258 547 Ft
  • a szerződött támogatás összege Eötvös Loránd Tudományegyetem: 
  • a támogatás mértéke: 100 % 
  • a projekt kezdési dátuma: 2017.07.01.
  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

Projekt szakmai tartalmának bemutatása:

A Savaria Egyetemi Központ 2017. február 1-én fenntartói döntés alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem részeként folytatja tevékenységét.

A szombathelyi campus épületeinek műszaki állapota sok esetben nem felel meg a kor követelményeinek. Jelen pályázatban részben az integráció miatt bekövetkező igénybevétel növekedésből fakadó fokozott igénybevételre készülünk fel, az infrastruktúra legszükségesebb elemeinek felújításával korszerűsítésével. Ebbe a projekt részbe tartozik a campus elektromos nagyberendezéseinek cseréje, felújítása, hogy az egyéb projektelemek (szerverterem, számítógépek számának növelése) által generált felhasználás ugrás ne okozzon áramkimaradást vagy épp elektromos tüzet. A következő fontos elem a vizesblokkok felújítása a campus központi "A" épületében. A jelenlegi állapot nem megfelelő egy modern felsőoktatási intézmény számára, és az ELTE minőséget sem tudja biztosítani.

A campus A, B, C és D épületében az integrációból adódóan átstruktúrálódik a tantermek igénybevétele és infrastruktúra szükséglete. A pályázat segítségével 20 tantermet (8 kislétszámú és 12 nagyobb létszámú) kívánunk felújítani és modern IKT eszközökkel felszerelni. Nagyon fontos eleme a felújítási folyamatnak a C épület nagyelőadójának megújítása, modernizálása. A nagyelőadó a campus legnagyobb ilyen jellegű terme, amely jelenlegi állapotában nem alkalmas modern, korszerű előadások megtartására, 30 évvel ezelőtti állapotban van. Szükséges a gépészet, a padok és oktatástechnológiai eszközök teljes megújítása. Ez az előadó szolgálja ki a természettudományi, informatikai és gépészmérnöki képzések nagylétszámú előadásait, amelyek jellegükből adódóan fokozottan igénylik a modern technikai eszközöket.

A szombathelyi épületek adatátviteli hálózata elavult, rossz műszaki állapotú. A drótnélküli hozzáférés korlátos, központilag nem menedzselhető. Az említett technikai hiányosságok akadályozzák az integrációhoz szükséges műszaki és szakmai feltételek kialakítását. Ebben a projektelemben a kampusz valamennyi épületében (A, B, C, D) gigabites átvitelre képes strukturált hálózat kialakítását tervezzük, összesen 1160 végpont kiépítésével. A hálózat sebessége kompromisszummentes adatátvitelt tesz lehetővé a nagy sávszélesség igényű alkalmazások (pl. mérnöki modellezés, vagy multimédiás tartalmak) esetében is. A hálózat működtetéséhez egységes, központilag menedzselhető, hierarchikusan szervezhető, gigabites átvitelre képes, eszközök és egy 10 Gbps sebességre képes átjáró szolgálja ki. Az aktív elemek funkcionalitása biztosítja a hálózati forgalom folyamatos monitorozását, a logikai topológia megfelelő szervezését és a hálózati zavarok, esetleges túlterhelések esetén a beavatkozási lehetőséget. A peremsáv eszköz képes a nagy sebességű összeköttetésekben használt virtuális hálózatok kialakítására is (VpON illetve MPLS). A projekt részeként a kábelfogadók illetve az aktív elemek elhelyezéséhez szükséges rendezőhelyiségek kialakítása is megtörténik, összesen 10 helyiségben. A pályázat által kötelező elemként feltüntetett WiFi hálózat kialakítása valamennyi épületet (tehát a kollégiumokat is) érinti. Összesen 101 db, 54 Mbs sebességre képes hozzáférési pont kiépítését tervezzük, ami területileg az egész intézmény lefedését jelenti, összesen 8000 konkurens felhasználó kiszolgálására alkalmas.  A rendszer központilag menedzselhető, és illeszkedik az ELTE jelenlegi WiFi hálózatába, illetve a nemzetközi Eduroam föderációba.

Nagykapacitású oktatási-kutatási számítógépklaszter kialakítása. A természettudományi, informatikai és mérnöki tudományok egyaránt igénylik a nagy tárolási kapacitású és nagy számítási sebességű informatikai hátteret. Ezeket az eszközöket - az eltérő felhasználási profil és emiatt az eltérő műszaki jellemzők miatt - célszerű az intézmény alapműködését kiszolgáló berendezésektől elkülönítve kezelni. A rendszer műszaki paraméterei (fogyasztása, klímaigénye) megkövetelik a megfelelő elhelyezés biztosítását, a csatlakozó erősáramú, klíma, biztonságtechnikai elemek kialakítását. 

A szombathelyi képzések egyik legdinamikusabban fejlődő eleme a sporttal, egészségfejlesztéssel kapcsolatos képzési portfólió. Ezek további fejlesztése, bővítése elengedhetetlenné teszi sportudvar, illetve a sportcsarnok bővítését, felújítását.

A hallgatói terek kialakítása, fejlesztése szükségszerű reakció a jogos hallgatói igényekre, ahogy a gyerekbarát megoldások és a baba-mama helyiség kialakítása is.

A campus eszközállománya jelentős mértékben elavult. Ennek fejlesztése mind műszerek, mind pedig IKT eszközök tekintetében szükségszerű, amit az ELTE integráció miatti mennyiségi és minőségi követelmény emelkedés elengedhetetlenné is tett. Jelen pályázat segítségével komoly fejlesztést tudunk végrehajtani ezen a területen, ami a képzések minőségére és a campus megjelenésére is pozitív hatással lesz. Pályázatunkban a campus komplex fejlesztését tűztük ki célul az az A és E beruházási elemek felhasználásával.