EFOP-3.5.1-16-2017-00012

EFOP-3.5.1-16-2017-00012

Projekt adatai

 • projekt azonosító száma: EFOP-3.5.1-16-2017-00012
 • a kedvezményezett neve: Soproni Egyetem
  • Konzorciumvezető: Soproni Egyetem
  • Konzorciumi tag: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • a projekt címe:  Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-magyarországi peremvidéken
 • a szerződött támogatás összege konzorcium: 357 830 677 Ft
  • Soproni Egyetem:  221 676 097 Ft
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem: 136 154 580 Ft
 • a támogatás mértéke:  100 % 
 • a projekt kezdési dátuma: 2017.06.01.
 • a projekt fizikai befejezése: 2021.10.31.

Projekt szakmai tartalmának bemutatása:

A tervezett projekt fő célja, hogy a Nyugat-dunántúli régió, elsősorban Vas és Zala megye turisztikai szereplőinek elvárásaihoz és a térség társadalmi céljaihoz igazodva megteremtse a szombathelyi Turizmus-vendéglátás alapképzés területén a duális képzési rendszer alapjait. Létrehozza a mesterszintű duális gépészmérnök képzés feltételeit, az egyetemen a közelmúltban beindított duális képzés tapasztalatainak felhasználásával, ezzel hozzájárulva az egyetem és az együttműködő partnerek gazdasági fejlődésben vállalt szerepének erősítéséhez, a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítéséhez.

Kiemelt célunk a turizmus-vendéglátás területén a duális képzési rendszer modelljének kialakítása és bevezetése. Továbbá az országban egyedülálló duális turizmus-vendéglátás alapszak egészségturizmus, illetve vallás-és kultúrturizmus specializációjának beindítása. Duális képzés alatt olyan képzési formát értünk, melynek keretében az elméleti képzés a képző intézményben, majd a kapcsolódó céges gyakorlati tananyag kidolgozását követően a gyakorlati képzés az intézményen kívül a turizmus területén működő gazdasági partnerek telephelyein valósul meg. A felsőoktatási képzés duális rendszerűvé alakítását szolgáló szervezési és fejlesztési tevékenységek összehangolásával olyan moduláris képzési rendszer kialakítására kerül sor, ami biztosítja a felsőoktatási tanulmányaikat megkezdett hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatra épülő, önálló részterületi képzettség megszerzését is. A képzés hozzájárul azon korszerű ismeretek megszerzéséhez, melyek az „egészség piac” munkaerő igényeihez igazodó szolgáltatásokra irányulnak. Stratégiai cél a speciálisan képzett munkaerő hosszú távú biztosítása és megtartása a régióban, melynek alapfeltétele a partnercégek szakembereinek bevonása az oktatásba és kutatásba. További cél, hogy a létrejövő új képzés – a már működő duális képzésekkel együtt - tovább erősítse a SEK duális képzésben betöltött regionális szerepét, ennek fejlesztésében innovatív szerepet töltsön be.

Az ipari vállalatok igényét figyelembe véve 2015-ben elindult a BSc duális Gépészmérnökképzés Szombathelyen, erre alapozva kívánjuk a műszaki képzést továbbfejleszteni duális Mester képzés (MSc) indításával, amely a Bolognai oktatási rendszer III. pillérének (PhD képzés) megvalósítási feltétele, ezzel hosszútávon biztosítva az egyetemi oktatói utánpótlást és a kutató-fejlesztő tevékenységek megvalósítását a térségben az ipari környezet igényeit is figyelembe véve. Az indítandó MSc képzés duális jellegéből fakadóan céljaink között szerepel a céges környezetben való munkavégzés, a gyakorlatszerzés magasabb képzési szintre való emelése melynek megvalósítását a jelen pályázat során elektronikus formában kidolgozandó céges gyakorlati tananyag képezi. Az MSc képzés indítása kedvező hatással lehet a duális BSc gépészmérnök képzés fejlődésére is, a hallgatói létszámot és a motiváltságot illetően, mivel az MSc képzés megléte tovább erősíti a magasan képzett munkaerő Szombathelyre való koncentrálódását és hosszú távú megtartását. Figyelembe véve, hogy a céges gyakorlati képzés a partnercégek munkaterületein kerül megvalósításra a céges gyakorlati oktatók bevonásával, a pályázat céljaként szerepel a céges oktató szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, az oktatók módszertani továbbképzése a képzők képzése programban.