EDLRIS Robotika alapozó képzés Szombathelyen

SEK | 2019.05.27.
EDLRIS Robotika alapozó képzés Szombathelyen

Az EDLRIS-projekt célja egységes, standardizált, nemzetközileg elismert szakmai képzési és minősítési rendszer kidolgozása és meghonosítása a robotika és a mesterséges intelligencia területén.

Célcsoportjainkat a képzők (pl. tanárok, klubok/egyesületek mentorai) és a tanulók (pl. iskolásdiákok, fiatalok) alkotják. Az alapelgondolás a jól bevált Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) mintájára épül. A széles körű elfogadás elősegítése érdekében a projekt indulásától a befejezéséig egy, az iparágat, oktatási intézményeket és köztestületeket képviselő tanácsadói testületre támaszkodik.

A projektben résztvevők: Grazi Műszaki Egyetem Ausztria, Osztrák Számítógép-tudományi Társaság Ausztria, Burgenlandi Pedagógiai Főiskola, Onlinecampus virtuális Pedagógiai Főiskola Ausztria, Széchenyi István Egyetem Magyarország, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Magyarország.

A program keretében Szombathelyen zajlott le az első pilot képzés. A szombathelyi lebonyolítási helyszín eszközállományának biztosításához a NJSZT infrastrukturális támogatására is elengedhetetlen szükség volt. A Robotika alapszintű képzés 2019. május 9-e és 25-e között, összesen öt nap, napi nyolc órában zajlott, illetve egyéni otthoni felkészülésre is szükség volt. A tanfolyamot dr. Nemes József, az Informatikai Kar oktatója vezette, a képzésen nyolcan vettek részt, hat gyakorló tanár, és két technika osztatlan szakos hallgató.

A képzés végeztével a résztvevők sikeresen vizsgáztak a képzésben elsajátított ismeretekből, mely tartalmazott irányítástechnikai, általános robotikai, algoritmuselméleti és programozási feladatokat. A képzés magyar és angol nyelven folyt, a vizsgafeladatokat angol nyelven kellett a résztvevőknek megoldaniuk, mivel a projekt közös nyelve az angol. A projekt keretében a sikeres vizsgát tevők a közeljövőben oklevelet kapnak a képzés és a sikeres vizsga elvégzéséről.