Dr. Urbán Máté

Dr. Urbán Máté

Információk

Munkakör: adjunktus
Tudományos fokozat: PhD
Telefonszám: +36 94 519 660
E-mail: urban.mate@sek.elte.hu
Kutatási terület: középkori történelem, középkori vallásosság, szerzetesség, szentkultusz, középkori és kora újkori társadalom- és művelődéstörténet
Oktatott tárgyak:  Középkori egyetemes és magyar történelem, Magyar őstörténet, Vallás- és egyháztörténet
Fogadóóra: kedd: 09:00 – 11:00; 14:30 – 16:00
 

Publikációk:

MTMT oldal linkje