Dr. Horváth Mihály Ferenc

Dr. Horváth Mihály Ferenc

Információk

Munkakör: óraadó mestertanár
Tudományos fokozat: PhD abszolutórium
Telefonszám: +36 94 519 660
E-mail: horvath.mihaly@sek.elte.hu
Kutatási terület: alkotmányjog – választójog, demokráciaelméletek, választási rendszerek
Oktatott tárgyak: Állampolgári ismeretek, Kormányzattörténet
Fogadóóra: csütörtök 16:30 – 17:00

 

Publikációk:

MTMT oldal linkje