Dr. habil. Murber Ibolya

Dr. habil. Murber Ibolya

Információk

Munkakör: egyetemi docens
Tudományos fokozat: PhD és habilitáció
Telefonszám: +36 94 519 665
E-mail: murber.ibolya@sek.elte.hu
Kutatási terület: 1956-os magyar emigráció,  az osztrák–magyar kapcsolatok a 20. században, az első világháború utáni posztimperiális átmenet Közép-Európában, eszmetörténet, entangled history, border studies 
Oktatott tárgyak:  20. századi egyetemes történelem, Bevezetés a történettudományi kutatómunkába
Fogadóóra: szerda 17:45–18:30; csütörtök 17:00–17:45

 

Publikációk:

MTMT oldal linkje